Δελτίο ΣΒΕ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος από το 1966 εκδίδει και διανέμει δωρεάν το «Δελτίο ΣΒΕ».

Στις σελίδες του «Δελτίου ΣΒΕ» παρουσιάζονται συνοπτικά οι θέσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις του Συνδέσμου σε επίκαιρα θέματα της οικονομικής πραγματικότητας καθώς επίσης οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο ΣΒΕ, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό.

Αποστέλλεται σε περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις, σε Τράπεζες, Οργανισμούς, Πνευματικά ιδρύματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κ.α.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005