ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ


www.e-kepa.gr

Το Noέμβριο του 2001 το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και η Αναπτυξιακή Ενωση Μακεδονίας (ΑΝΕΜ) προχώρησαν στην ίδρυση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Αποκλειστικός σκοπός της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ είναι η λειτουργία της εταιρείας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την εφαρμογή και υλοποίηση (project management) προγραμμάτων και δράσεων του ιδιωτικού τομέα ύψους περίπου 400 εκ. €, στο πλαίσιο του ‘’Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ’’(ΕΠΑΝ) για τις περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Τα προγράμματα και οι Δράσεις αυτές ανατέθηκαν κατόπιν αξιολόγησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορούν κυρίως στους τομείς της ενέργειας, της μεταποίησης, του περιβάλλοντος, του τουρισμού και της κατάρτισης.

Η έδρα και τα κεντρικά γραφεία του ΕΦΔ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ είναι στη Θεσσαλονίκη σε υπερσύγχρονο κτίριο ενώ διαθέτει υποκατάστημα στην Αθήνα. Για την εύρυθμη λειτουργία του ο ΕΦΔ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ χρησιμοποιεί την υποδομή του ΚΕΠΑ με το οποίο συστεγάζεται καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό του.

Παράλληλα ο ΕΦΔ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ διαθέτει παράρτημα εντός της ΑΝΚΟ Α.Ε. για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενώ συνεργάτες του ΕΦΔ κυρίως για θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας των προγραμμάτων και των Δράσεων που διαχειρίζεται ο φορέας, υπάρχουν στις έδρες των Επιμελητηρίων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου του ο ΕΦΔ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ είναι υπεύθυνος για μια σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν:

 • στην τεχνική προετοιμασία των υπό προκήρυξη προγραμμάτων και δράσεων ευθύνης του
 • στη δημοσιοποίηση και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού μέσω καθώς και στη δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος
 • στη συλλογή των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο ενός προγράμματος
 • στη δημιουργία και την υποστήριξη διαδικασίας αξιολόγησης τους
 • στην παρακολούθηση και έλεγχο (project management) των έργων τόσο σε φυσικό όσο και σε οικονομικό αντικείμενο.
 • στη διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Ε.Ε. και τις επιχειρήσεις
 • στην ενημέρωση των αρμοδίων φορέων (Υπουργεία, Ε.Ε. , κ.λ.π.) για την πορεία υλοποίησης του έργου του μέσω σχετικών τεχνικών εκθέσεων και αναφορών.

Επίσης ο ΕΦΔ εφαρμόζει σύστημα Ποιοτικού Μάνατζμεντ στον τομέα του σχεδιασμού εφαρμογής και διαχείρισης (project management) αναπτυξιακών προγραμμάτων, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000.

Η διοίκηση του ΕΦΔ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ασκείται από επταμελή Διοικητική Επιτροπή στην οποία μετέχουν τέσσερα μέλη από το ΚΕΠΑ και τρία από την ΑΝΕΜ.
Της Διοίκησης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Π.Α ενώ των διοικητικών υπηρεσιών και της διαχείρισης των Προγραμμάτων προϊσταται ο Γενικός Διευθυντής ο οποίος διορίζεται από τη Διοικητική Επιτροπή.

ΕΦΔ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τηλ. 2310-480.000/fax 2310-480.003
e-mail : info@e-kepa.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΕΦΔ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ , www.e-kepa.gr


ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Αναπτυξιακή Ενωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.) είναι Αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία ιδιωτικού δικαίου. Δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 1997 από το ΚΕΠΑ, τα Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, την Ένωση Κεντρικών Επιμελητηρίων Μακεδονίας (ΕΚΕΜ) και την Αναπτυξιακή Κοζάνης ΑΝΚΟ Α.Ε. για τη διαχείριση των μέτρων και Δράσεων στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ, επ΄ ωφελεία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Η έδρα και τα κεντρικά γραφεία της ΑΝΕΜ είναι στη Θεσσαλονίκη. Για την εκτέλεση του έργου της η ΑΝΕΜ χρησιμοποιεί την υποδομή του ΚΕΠΑ με το οποίο συστεγάζεται.

Τη διαχείριση των προγραμμάτων της ΑΝΕΜ έχει το ΚΕΠΑ.

Βασικοί σκοποί της ΑΝΕΜ αποτελούν :

 • η εφαρμογή και διαχείριση Κοινοτικών και Εθνικών προγραμμάτων ή τμημάτων αυτών επ’ ωφελεία της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας με τη λειτουργία της ως Ενδιάμεσου Φορέα Εφαρμογής και Διαχείρισης προγραμμάτων.
 • η στήριξη κάθε γενικά πρωτοβουλίας η οποία μπορεί να συμβάλει στην επιχειρηματική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια του Β’ ΚΠΣ 1994-1999 η ΑΝΕΜ διαχειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα 800 έργα (επενδυτικά σχέδια) του ιδιωτικού τομέα κυρίως στους τομείς της μεταποίησης, τουρισμού, πολιτισμού, εμπορίου περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 180 εκ.€ τα οποία αφορούν μέτρα και δράσεις των παρακάτω προγραμμάτων:

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας (clusters, Φθίνουσες περιοχές, εμπόριο)
 • Κοινοτική Πρωτοβουλία ΜΜΕ (τουρισμός, μεταποίηση, clusters)
 • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας
 • INTERREG ΙΙ

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ η ΑΝΕΜ συμμετέχει στον ΕΦΔ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση προγραμμάτων και δράσεων του ‘’Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ’’ προϋπολογισμού περίπου 400 εκ. €.

Η διοίκηση της ΑΝΕΜ ασκείται από πενταμελή Διοικητική Επιτροπή.
Της Διοίκησης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Π.Α ενώ των διοικητικών υπηρεσιών και της διαχείρισης των Προγραμμάτων προϊσταται ο Γενικός Διευθυντής ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδαwww.e-kepa.gr