Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων


http://www.biocluster.gr

Το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Είναι ένας φορέας εργαλείων και υπηρεσιών ενημέρωσης, εκπαίδευσης και προώθησης νέων προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, σε επιχειρήσεις προϊόντων και καταναλωτές.

Στοχεύει στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός οργανισμού, ο οποίος θα συνδέσει όλους τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης βιολογικών προϊόντων, σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σκοπό έχει να στηρίξει και να αναπτύξει την παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση των πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά με βάση την ανάλυση σεναρίων για το μέλλον της Βιολογικής Γεωργίας στην Ελλάδα, ώστε να προωθούνται ευκολότερα και ασφαλέστερα τα πιστοποιημένα Eλληνικά βιολογικά τρόφιμα στον καταναλωτή.

Οι αντικειμενικοί στόχοι του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων είναι:

 • Να αποτελέσει φορέα χάραξης στρατηγικής για την προώθηση των ελληνικών βιολογικών προϊόντων και την ενίσχυση των βιοκαλλιεργητών, μέσω εισηγήσεων και στρατηγικών παρεμβάσεων σε κυβερνητικό επίπεδο,
 • Να αποτελέσει εργαλείο προώθησης βιολογικών προϊόντων στους καταναλωτές, μέσω συστηματικής ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης,
 • Να αποτελέσει εργαλείο συνεχούς ενημέρωσης των παραγωγών και των εμπόρων βιολογικών προϊόντων για τις τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, η μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και η από κοινού προώθηση των προϊόντων των μελών του,
 • Απώτερος στόχος του Δικτύου είναι η ενίσχυση της ζήτησης, η αύξηση του καταναλωτικού κοινού και, αντίστοιχα, η σύγκλιση της ζήτησης και της προσφοράς ελληνικών βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Ένα από τα κυριότερα μέσα επικοινωνίας και προώθησης του Δικτύου είναι η Δικτυακή του Πύλη:

http://www.biocluster.gr

η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τα βιολογικά προϊόντα, σχετικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, τελευταία νέα και ανακοινώσεις, συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις, online χώρος συζητήσεων (forum). Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς και εμπόρους ελληνικών βιολογικών προϊόντων να γίνουν μέλη και να εισάγουν πληροφορίες για τα προϊόντα τους με στόχο την προώθησή τους μέσω του Δικτύου.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, αποστολή του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων είναι η υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων και υπηρεσιών:

 • Αντιμετώπιση και προώθηση επίλυσης προβλημάτων των βιοκαλλιεργητών, μέσω εισηγήσεων και στρατηγικών παρεμβάσεων
  σε κυβερνητικό επίπεδο
 • Προβολή και προώθηση επίλυσης προβλημάτων των μελών του
 • Διεύρυνση της αγοράς βιολογικών προϊόντων και των δυνητικών βιοκαλλιεργητών
 • Προώθηση ελληνικών πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων
 • Παροχή υπηρεσιών στα μέλη του
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση καταναλωτικού κοινού για τα βιολογικά τρόφιμα και τα πλεονεκτήματα τους.