ΦΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΑΓΩΓΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑμε την επωνυμία «ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΑΓΩΓΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για την ασφάλεια και την υγιεινή καθώς και για την ποιότητα ζωής των μαθητών στο ευρύτερο σχολικό και τοπικό περιβάλλον» και το διακριτικό τίτλο «ΦΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ιδρύθηκε στις 4 Ιουλίου 2005 με έδρα στη Θεσσαλονίκη.

Η «ΦΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και συμμετέχουν στελέχη της εταιρίας καθώς και στελέχη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης όπως και της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Υποστηρίζεται από το «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» με τον οποίο υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας στις αρχές του 2007.

Σκοποί της Ένωσης

Όπως αναφέρει η επωνυμία της Ένωσης ο κύριος σκοπός της είναι κοινωνικός και συνίσταται στην κατοχύρωση ασφαλούς περιβάλλοντος για τους νέους (παιδιά και εφήβους) στις σχολικές μονάδες του Νομού Θεσσαλονίκης.

Ειδικότεροι σκοποί της Ένωσης: 

  • Η συνεργασία όσων δύνανται να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της νεότητας και την εξάλειψη των κινδύνων που την απειλούν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, με γνώμονα την αναγνώριση της προτεραιότητας που επιβάλλει η πρόληψη, αποσόβηση και εξουδετέρωση των κινδύνων αυτών.
  • Η καλλιέργεια και εμπέδωση των νέων αλλά και όσων ασκούν σε αυτούς εποπτεία, κατάλληλου πνεύματος και νοοτροπίας ώστε να δέχονται την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την κατοχύρωση ασφαλούς περιβάλλοντος.
  • Η υπόδειξη μέτρων ασφαλείας στη διαμόρφωση αναβαθμισμένου περιβάλλοντος απαλλαγμένου από κινδύνους για την παρούσα γενιά αλλά και την ποιότητα ζωής των μελλοντικών γενεών.

Μέλη της Ένωσης

Τα μέλη της «ΦΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» προέρχονται τόσο από διάφορους δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς της πόλης αφού πλέον δεν απαρτίζεται μόνο από τα τακτικά ιδρυτικά της μέλη αλλά έκανε δεκτή και τη συμμετοχή νέων συνδεδεμένων μελών.

Τομείς δράσης

Για την προώθηση των σκοπών της η Ένωση οργανώνει και υλοποιεί:

  • Ειδικές ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών αλλά και γενικότερα της κοινής γνώμης.
  • Επιμορφωτικές δράσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πάντα με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων στα σχολεία.
  • Ειδικό πρόγραμμα παρεμβάσεων σε σχολικά συγκροτήματα, με στόχο την αποκατάσταση επικινδυνοτήτων.

Μνημόνιο συνεργασίας με το ΣΒΕ

Με το μνημόνιο αυτό αναγνωρίζεται ότι η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων κοινωνικής προσφοράς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή της κοινωνικής ευθύνης και συνοχής.

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε η συνεργασία με στόχο την ενθάρρυνση και κινητοποίηση των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας να συμμετέχουν με οικονομικούς πόρους ή / και ανθρώπινο δυναμικό, γνώση και εμπειρία στην υλοποίηση του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και την πρόληψη των ατυχημάτων στα σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στόχοι 

  • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των γονέων καθώς και επιμόρφωσή τους μέσω ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων, πρώτον στο να «βλέπουν» και να αναγνωρίζουν το πρόβλημα όταν υπάρχει και δεύτερον στο να συμβάλλουν στην καταπολέμησή του.
  • Ευαισθητοποίηση της πολιτείας και των οργάνων της μέσω του καλού παραδείγματος των ενεργειών της «ΦΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
  • Επανεξέταση – αξιολόγηση των ήδη εντοπισμένων προβληματικών σημείων, στα σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατυχήματα, μέσω επί τόπου επισκοπήσεων από ομάδα ειδικών.
  • Αποκατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερων προβληματικών σημείων, στα σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η αποκατάσταση έχει ήδη ξεκινήσει με τα προβληματικά σημεία Α’ προτεραιότητας τα οποία κρίνονται και ως τα πιο επικίνδυνα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2013 – 2015 

Πρόεδρος : Χρήστος Γκίνης – 2310.795796
Αντιπρόεδρος : Χρήστος Ρουμπίδης – 6936.192437
Γεν. Γραμματέας : Αθανάσιος Φροσύνης – 2310.624600
Αν. Γεν. Γραμματέας : Ιωάννης Φαρμάκης – 6977.208649
Μέλη : Γεώργιος Κούνδουρος – 6973.980869
Στέφανος Αναγνώστου – 2310.398607
Στέλλα Πολίτου – 2310.539817

ΤΘ 40368, 56410 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη
Αρ. Λογαριασμού: Efg Eurobank Ergasias 0026.0216.94.0200377974