Enterprise Europe Network – Hellas

Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε
την επιχείρησή σας;


Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (DG Grow) και ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου για την Καινοτομία και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (EISMEA), σε συνεργασία με την Ειδική Ομάδα για την Ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων (Task Force on Resilience) του δικτύου Enterprise Europe Network (EEN), διεξάγουν έρευνα με στόχο την καλύτερα κατανόηση των τρεχουσών ή/και αναμενόμενων διακυμάνσεων εφοδιαστικής αλυσίδας σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην έρευνα αυτή, να καταγράψουν τις απόψεις τους στα αγγλικά στο σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EEN-SCR-Permanent-Survey-for-SCR-Platform-2023

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποστήριξης των επιχειρήσεων της Ε.Ε. που ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του 2008. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Δικτύου είναι η υποστήριξη των ΜμΕ έτσι ώστε να επωφελούνται περισσότερο από τις ευκαιρίες της Ενιαίας Αγοράς. Το Enterprise Europe Network – Hellas προήλθε από την ενοποίηση των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης (Euro Info Centres) και των Κέντρων Προώθησης Καινοτομίας (Innovation Relay Centres) αποτελώντας το μοναδικό δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών (one stop shop) προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της διεθνοποίησής τους. Το Enterprise Europe Network αποτελείται από 70 κοινοπραξίες (συνολικά πάνω από 600 οργανισμούς) σε περισσότερες από 50 χώρες (κράτη μέλη της Ε.Ε., μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υποψήφια μέλη και τρίτες χώρες).

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) με στόχο τη συνεχή υποστήριξη των επιχειρήσεων της Ελλάδος συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network  – Hellas, μέλος του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού δικτύου ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη.
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜμΕ. Παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία. Το δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas λειτουργεί αμφίδρομα μεταξύ επιχειρηματιών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναδιανέμοντας απόψεις και στις δύο κατευθύνσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι χρήσιμες για τις ΜμΕ και δεν θα συνεπάγονται πρόσθετο διοικητικό φόρτο.

Υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις
Ανεξάρτητα από τη φάση του επιχειρηματικού κύκλου στην οποία βρίσκεται μια εταιρία ή το επίπεδο της εξοικείωσής της με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, το Enterprise Europe Network – Hellas μπορεί να βοηθήσει. Υποστηρίζει τις εταιρίες στην αξιοποίηση των επαγγελματικών ευκαιριών και έχει τη δυνατότητα να τις φέρει σε επαφή με αγορές και πιθανούς συνεργάτες σε 50 χώρες με ένα μόνο τηλεφώνημα.
Επίσης, οργανώνει εμπορικές αποστολές και περιέχει πληροφορίες για προγράμματα που σχετίζονται τόσο με χώρες της Ε.Ε. όσο και με χώρες εκτός της Ε.Ε., καθώς και με θέματα διεθνοποίησης.

Ιστορίες Επιτυχίας
German IT tool for GDPR in Greece
Greek-Italian Constructive Success
Thinking outside the bottle
Innovation Coupons for SME
CLP registration made easy
Clean sweep for Serbian products on Greek market
Reaching new markets with REACH
Greek synergy for organic electronics cluster
Not so tough to get tender
Caring for hair
Converting to a greener future with e-bikes
Smart tools for smart kids
Moving on up the lift market
Greek-Hong Kong smart ticketing synergy
Small Greek goat farm with big aspirations
Greek eco-friendly fashion on Dutch market
Italian ballast for Greek SME for EU & Arab markets


Επικοινωνία

Enterprise Europe Network – Hellas
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
26ης Οκτωβρίου 21
54627 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 539 817 εσ.142

Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Ε-mail: tzitzinou@sbe.org.gr

Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
Ε-mail: nagy@sbe.org.gr

Nikoleta Mouratidou, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Marketing
Ε-mail: mouratidou@sbe.org.gr

Κλεβίσι Μίσκου, Γραμματειακή Υποστήριξη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Ε-mail: miskou@sbe.org.gr

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 • Χρηματοδοτικές Ενισχύσεις
 • Κοινοτική Νομοθεσία
 • Επιχειρηματική συνεργασία
 • Πολιτικές & Πρωτοβουλίες της Ε.Ε.
 • Λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
 • Διεύρυνση της Ε.Ε.
 • Συμμόρφωση και Σήμανση CE
 • Προκηρύξεις Διαγωνισμών


II. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ
& ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Τεχνολογική και Ερευνητική Συνεργασία (Dragon STAR)
 • Διασυνοριακή Συνεργασία (BORDER, BOSS, EU Matching in Border Regions projects, Net4Biz)
 • Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας μέσω εξειδικευμένης εκπαίδευσης (STAR)
 • Συνεργασία σε Τοπικό Επίπεδο (CALL)
 • Εθνικό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών (ERA-MORE)
 • Ελληνική Καμπάνια Διεύρυνσης
 • Περιβάλλον (ALTENER, LIFE, SAVE, ECO-DESIGN, EEN-PACT, OPTIMES, ECHOES)
 • Διαχείριση Διασυνοριακών Συναλλαγών (CBC-Hellas)
 • Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία (PREVENT, THESEIS)
 • Απασχόληση (NOW, ADAPT),
 • Nέες Τεχνολογίες (ADAPT bis, ISPO, SPRINT, RETEX)
 • Κοινοτική Νομοθεσία (SBD Hellas)
 • Γυναικεία Επιχειρηματικότητα (Business Mentors)


III. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 • Ζήτηση / Προσφορά επιχειρηματικού συνεργάτη


IV. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για σκοπούς πληροφόρησης

 • Ημερίδες – Εκδηλώσεις επιχειρηματικής συνεργασίας
 • Mηνιαία Ηλεκτρονική εφημερίδα (e-flashnews)
 • Ενημερωτικοί εγκύκλιοι
 • Έντυπο πληροφοριακό υλικό
 • Δικτυακοί τόποι

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ