Διοίκηση του ΣΒΕ


Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΒΕ και συγκροτείται από τα μέλη του Συνδέσμου, τακτικά και συνδεδεμένα.

Κατά τις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιείται η εκλογή του σαρανταπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, το οποίο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει την εννεαμελή Διοικητική Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης δέκα αριστίνδην μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, με τη συμμετοχή και των δέκα αριστίδην μελών καθώς και των τέως πρόεδρων του ΣΒΕ. Χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές και ορίζει τη διαμόρφωση της πολιτικής που πρέπει να ακολουθείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της βιομηχανίας.

Η Διοικητική Επιτροπή έχει ως καθήκοντα και αρμοδιότητες να εκτελεί τις αποφάσεις, να επιλαμβάνεται και να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά το Σύνδεσμο μέσα στα πλαίσια της χαρασσόμενης γενικότερης πολιτικής από το Διοικητικό Συμβουλίου. Επίσης συγκροτεί επιτροπές, συμβουλευτικές ομάδες και ομάδες εργασίας οι οποίες ορίζονται για να ερευνούν ή να εφαρμόζουν ειδικά θέματα, προγράμματα ή λειτουργίες.

Διοίκηση ΣΒΕ 2 0 2 2 – 2 0 2 5

Πρόεδρος: Λουκία Σαράντη
Α Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικός: Γιάννης Σταύρου
Β Αντιπρόεδροι: Βασίλης Καφάτος
Αθανάσιος Τζιρίτης
Γενικός Γραμματέας: Ανδρέας Δημητρίου
Οικονομικός Επόπτης: Αικατερίνη Νένδου
Εφορος: Κωνσταντίνος Κουκούντζος
Μέλη Δ.Ε.: Αθανάσιος Λιάγκος
Μαρία Χατζάκου
Πρόεδρος: Λουκία Σαράντη
Α Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικός: Γιάννης Σταύρου
Β Αντιπρόεδροι: Βασίλης Καφάτος
Θάνος Τζιρίτης
Γ Αντιπρόεδροι: Κωνσταντίνος Αποστόλου
Χρήστος Γιορδαμλής
Βασίλειος Γούναρης
Βασιλική Καλτσίδου
Όλγα Κουρέα
Στέλιος Μπουτάρης
Λία Μυλωνά
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
Αναστάσιος Τζήκας
Ιάκωβος Φραντζής
Γενικός Γραμματέας: Ανδρέας Δημητρίου
Οικονομικός Επόπτης: Αικατερίνη Νένδου
Εφορος: Κωνσταντίνος Κουκούντζος
Μέλη Δ.Ε.: Θάνος Λιάγκος
Μαρία Χατζάκου
Σύμβουλοι: Δημήτριος Αμπατζής
Δημήτρης Δαμιανίδης
Βασίλειος Δαστερίδης
Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος
Γιάννης Δούφος
Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Νικόλαος Ημερίδης
Αλέξανδρος Ιωσηφίδης
Κυριακή Καλεύρα
Αθανάσιος Κουιμτζής
Σταύρος Κουμεντάκης
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Παντελής Κωνσταντινίδης
Θρασύβουλος Μακιός
Δημήτριος Μαμαδάς
Νικόλας Μπακατσέλος
Ιωάννης Μπέλλας
Γεώργιος Μπίκας
Νικόλαος Μπίλλιας
Νικόλαος Μπρουζιώτης
Αλέξανδρος Μυλωνάς
Τηλέμαχος Πέντζος
Αναστάσιος Πιστιόλας
Κυριάκος Ποζρικίδης
Κωνσταντίνος Σαββάκης
Κωνσταντίνος Σεπετάς
Νικόλαος Τακάς
Ιωάννα Τζίκα
Αλέξανδρος Τριανταφύλλου
Γεώργιος Τσινάβος
Γεώργιος Τσόκας
Σταύρος Τσολάκης
Παναγιώτης Φραγκούλης
Νικόλαος Χαΐτογλου
Ανδρέας Χασιώτης
Αθανάσιος Ψαθάς
Πρόεδροι επί Τιμή: Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Γεώργιος Μυλωνάς
Νικόλαος Πέντζος
Αθανάσιος Σαββάκης
Πρώην Πρόεδροι: Δημήτρης Συμεωνίδης