Διοίκηση του ΣΒΕ


Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΒΕ και συγκροτείται από τα μέλη του Συνδέσμου, τακτικά και συνδεδεμένα.

Κατά τις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιείται η εκλογή του σαρανταπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, το οποίο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει την εννεαμελή Διοικητική Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης δέκα αριστίνδην μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, με τη συμμετοχή και των δέκα αριστίδην μελών καθώς και των τέως πρόεδρων του ΣΒΕ. Χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές και ορίζει τη διαμόρφωση της πολιτικής που πρέπει να ακολουθείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της βιομηχανίας.

Η Διοικητική Επιτροπή έχει ως καθήκοντα και αρμοδιότητες να εκτελεί τις αποφάσεις, να επιλαμβάνεται και να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά το Σύνδεσμο μέσα στα πλαίσια της χαρασσόμενης γενικότερης πολιτικής από το Διοικητικό Συμβουλίου. Επίσης συγκροτεί επιτροπές, συμβουλευτικές ομάδες και ομάδες εργασίας οι οποίες ορίζονται για να ερευνούν ή να εφαρμόζουν ειδικά θέματα, προγράμματα ή λειτουργίες.

Διοίκηση ΣΒΕ 2 0 1 9 – 2 0 2 2

Πρόεδρος: Σαββάκης Αθανάσιος
Α Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικός: Σταύρου Γιάννης
Β Αντιπρόεδροι: Δαστερίδης Βασίλειος
Δημητρίου Ανδρέας
Γενικός Γραμματέας: Ευθυμιάδης Ευθύμιος
Οικονομικός Επόπτης: Νένδου Αικατερίνη
Εφορος: Κουκούντζος Κωνσταντίνος
Μέλη Δ.Ε.: Καφάτος Βασίλης
Σαράντη Λουκία
Πρόεδρος: Σαββάκης Αθανάσιος
Α Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικός: Σταύρου Γιάννης
Β Αντιπρόεδροι: Δαστερίδης Βασίλειος
Δημητρίου Ανδρέας
Γ Αντιπρόεδροι: Αποστόλου Κωνσταντίνος
Γιορδαμλής Χρήστος
Κωστηνάκη Γεωργία
Μπίκας Γιώργος
Μπουτάρης Στέλιος
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Ροφαέλα Έλενα
Τζήκας Αναστάσιος
Φραντζής Ιάκωβος
Γενικός Γραμματέας: Ευθυμιάδης Ευθύμιος
Οικονομικός Επόπτης: Νένδου Αικατερίνη
Εφορος: Κουκούντζος Κωνσταντίνος
Μέλη Δ.Ε.: Καφάτος Βασίλης
Σαράντη Λουκία
Σύμβουλοι: Αλεξόπουλος Χαρίλαος
Αμπατζής Δημήτρης
Αντωνιάδης Χριστόδουλος
Γκίνης Χρήστος
Δαμιανίδης Δημήτριος
Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος
Δημητριάδης Δημήτρης
Δούφος Ιωάννης
Θεοφάνης Σωτήριος
Καλεύρα Κυριακή
Καρανάσιος Βασίλειος
Κουιμτζής Αθανάσιος
Κυριακίδης Αναστάσιος
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης Παντελής
Λέστος Νικόλαος
Μακιός Θρασύβουλος
Μπακατσέλος Νικόλαος
Μαμαδάς Δημήτριος
Μπέλλας Ιωάννης
Μπρουζιώτης Νικόλαος
Παπαμαυρουδής Δημήτριος
Πέντζος Τηλέμαχος
Πιστιόλας Αναστάσιος
Ποζρικίδης Κυριάκος
Ροδάς Αλέξανδρος
Σεπετάς Κωνσταντίνος
Σιάρκος Αντώνιος
Σπανού Μαρία
Τακάς Νικόλαος
Τζιρίτης Αθανάσιος
Τσόκας Γεώργιος
Τσολάκης Σταύρος
Φραγκούλης Παναγιώτης
Χαΐτογλου Νικόλαος
Χατζηιωάννου Κωνσταντίνος
Ψαθάς Αθανάσιος
Πρόεδροι επί Τιμή: Πανούτσος Βασίλειος
Ευθυμιάδης Νίκος
Τακάς Βασίλης
Μυλωνάς Γεώργιος
Πέντζος Νικόλαος
Πρώην Πρόεδροι: Αντωνιάδης Βύρων
Συμεωνίδης Δημήτρης