Αικατερίνη Νένδου

Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας ΣΤ.ΝΕΝΔΟΣ ΑΕ-SELECT. Είναι διπλωματούχος του Οικονομικού Τμήματος της σχολής Νομικών & Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης & ακολούθως προγράμματος με αντικείμενο «Κύκλος Παραγωγικών Προϊόντων» στην Ιταλία (Universita di Perugia). Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Ιταλικά & Ισπανικά. Είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Ά Τάξης & μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Από το 2000 ως το 2004 εργάστηκε ως ασκούμενη Ορκωτός Ελεγκτής στις εταιρίες Arthur Andersen & KPMG ενώ παράλληλα παρακολούθησε τον διετή κύκλο σπουδών στο Ινστιτούτο Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Από το 2004 εργάζεται στην εταιρία «ΣΤ.ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε.-SELECT» και σήμερα κατέχει τη θέση της Διευθ. Συμβούλου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος από το 2009 και 1η γυναίκα μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ από το 2015. Είναι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο Κετεντζόγλου και έχουν 2 γιούς.