Εγκύκλιοι 2022

Εγκύκλιοι ΣΒΕ 2022

Αρχεία σε μορφή κειμένου [DOC] acrobat reader [PDF] και συμπιεσμένων αρχείων [ZIP]

  1. Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και διενέργεια αρχαιρεσιών
  2. Υποβολή θεμάτων ενόψει της επικείμενης συνάντησης της Διοίκησης του Συνδέσμου με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κ. Μητσοτάκη
  3. Πρόταση Χορηγίας – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΒΕ 2022
  4. Διάλογοι ΣΒΕ – Συναντήσεις των μελών με διακεκριμένες προσωπικότητες
  5. Προτάσεις Μελών στη Νέα Πρωτοβουλία του ΣΒΕ – Σεμινάρια Εργασίας
  6. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ για την καταγραφή των επιπτώσεων από την κρίση στην Ουκρανία στις μεταποιητικές επιχειρήσεις – μέλη του ΣΒΕ
  7. Συμμετοχή σας στην έρευνα που αφορά την Ετήσια Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του International Institute for Management Development – IMD
  8. Έρευνα για τις επιπτώσεις των αυξήσεων των τιμολογίων ενέργειας στη βιομηχανία