Εγγραφή Μέλους

Εγγραφείτε στην κυριότερη ανεξάρτητη συνδικαλιστική οργάνωση εκπροσώπησης της περιφερειακής βιομηχανίας και της μεταποίησης στην Ελλάδα

Ο ΣΒΕ, ως ο μόνος Εθνικός Κοινωνικός Εταίρος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επιδιώκει να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις με κύριες προτεραιότητές την:

 • Ψηφιακή επανάσταση
 • Καινοτομία
 • Περιβαλλοντική ευθύνη
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 • Ισότητα ευκαιριών
 • Και πάνω απ’ όλα, την εξωστρέφεια

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΒΕ

Επωφελούνται από την

 • Τεκμηριωμένη και συνεχή ενημέρωση
 • Υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης και λειτουργίας τους
 • Νομική Πληροφόρηση & Συμβουλές ή Νομική υποστήριξη σε συλλογικά θέματα
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ειδικού και κλαδικού ενδιαφέροντος (Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια)
 • Συμμετοχή σε επιστημονικές Ομάδες Εργασίας για την καταγραφή και κατάθεση προτάσεων
 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network – HELLAS
 • Δικτύωση (Lobbying)
 • Εκπόνηση Μελετών – Ερευνών για την καταγραφή ανάδειξη προβλημάτων

Διεκδικούν τα συμφέροντα τους μέσω

 •   Παρεμβάσεων – γνωμοδοτήσεων σε νομοθετικές διατάξεις
 •   Συμμετοχής του Συνδέσμου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

 

Αξιοποιήστε, λοιπόν, τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τη γνώση του Συνδέσμου.

Απαντάμε σε περισσότερα από 6000 ερωτήματα μελών μας κάθε χρόνο.

 

Γίνετε μέλος του ΣΒΕ, ώστε να έχετε:

 • Εκπροσώπηση υψηλού επιπέδου στα κέντρα αποφάσεων
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν την επιχειρηματικότητα
 • Δικτύωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.