Ζητούμενο από τη βιομηχανία οι κυβερνητικές εξαγγελίες για άμεση στήριξη της μεταποίησης. Δήλωση του Προέδρου του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιου Σαββάκη, σήμερα 3 Μαρτίου 2015, μετά τη συνάντηση των Προέδρων των Συνδέσμων Βιομηχανιών της χώρας, στο Βόλο

Ζητούμενο από τη βιομηχανία οι κυβερνητικές εξαγγελίες για άμεση στήριξη της μεταποίησης. Δήλωση του Προέδρου του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιου Σαββάκη, σήμερα 3 Μαρτίου 2015, μετά τη συνάντηση των Προέδρων των Συνδέσμων Βιομηχανιών της χώρας, στο Βόλο

Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων παρατείνουν την αβεβαιότητα, έχοντας δημιουργήσει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στις υγιείς επιχειρήσεις της περιφέρειας και στους χιλιάδες εργαζομένους της.

Μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας αυτής οφείλεται στην απουσία ανακοίνωσης μέτρων πολιτικής που θα στηρίζουν έμπρακτα: τη μεταποιητική βάση της περιφέρειας, τη ρευστότητα, τις επενδύσεις, το κόστος παραγωγής, και που θα υποβοηθήσουν στην αύξηση της απασχόλησης.

Είμαστε βέβαιοι ότι η Κυβέρνηση θα προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ουσιαστικής στήριξης της μεταποιητικής βάσης της χώρας, με στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην Ελληνική περιφέρεια.

 

Θεσσαλονίκη, 03  Μαρτίου 2015