Συνάντηση με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Συνάντηση με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το ζήτημα του ενεργειακού κόστους, ήταν το βασικό θέμα που έθεσε η Διοίκηση του ΣΒΕ, στη συνάντηση εργασίας με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η συνάντηση  πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023, με τη συμμετοχή μελών της Ομάδας Εργασίας «Ενέργεια» του Συνδέσμου.

Η Πρόεδρος κα Λουκία Σαράντη έθεσε μεταξύ άλλων τα θέματα που αφορούν:

  • Στη δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης ενεργοβόρων επιχειρήσεων αντίστοιχα με πρακτικές άλλων χωρών.
  • Στον εντοπισμό των προβλημάτων ποιότητας των Δικτύων και τη δημιουργία χρονοδιαγράμματος επίλυσης των προβλημάτων αυτών.
  • Στον ενεργειακό συμψηφισμό στις επιχειρήσεις
  • Στη σύνδεση αυτοπαραγωγών με μηδενική έγχυση σε κορεσμένα Δίκτυα

Επιπλέον κατατέθηκε προτεινόμενος από τον ΣΒΕ Οδηγός Προγράμματος «Εξοικονομώ στη Βιομηχανία».

Ο Οδηγός αποτελεί πρόταση της ομάδας εργασίας «Ενέργεια» του ΣΒΕ και περιγράφει το καθεστώς και τους όρους της δημόσιας ενίσχυσης ενεργειακών επενδύσεων μέσω των πόρων που προτείνεται να διατεθούν για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τέλος, με  παρέμβαση του Υπουργείου, αποφασίστηκε να συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του ΣΒΕ για να εξεταστούν τα πρόβληματα παλαιότητας του δικτύου και να προωθηθούν στοχευμένες παρεμβάσεις.