«Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 2022» | Υποβολή υποψηφιοτήτων | 15 Νοεμβρίου 2022

«Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 2022» | Υποβολή υποψηφιοτήτων | 15 Νοεμβρίου 2022

Σε αναγνώριση του σημαντικού έργου της βιομηχανίας ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διοργανώνει για όγδοη χρονιά το θεσμό βράβευσης επιχειρήσεων με τίτλο: «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη, προβολή και βράβευση των μεταποιητικών επιχειρήσεων, που ξεχώρισαν τη χρονιά που μας πέρασε και σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις σε μια σειρά κριτηρίων.

Η συμμετοχή των βιομηχανικών επιχειρήσεων στα «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» δίνει τη δυνατότητα:

  • Προβολής της εικόνας της επιχείρησης στους πελάτες και συνεργάτες τους
  • Αναγνώρισης του έργου τους και των προσπαθειών τους σε κάθε τομέα
  • Ενίσχυσης της ικανοποίησης εργαζομένων και συνεργατών της επιχείρησης

Στο πλαίσιο της εφετινής διοργάνωσης ο ΣΒΕ καλεί τις μεταποιητικές επιχειρήσεις να υποβάλουν την υποψηφιότητας τους, το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου 2022, στο διαγωνισμό για την απονομή έξι (6) βραβείων και διακρίσεων, στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Περιβαλλοντικής Αριστείας.
  • Τεχνολογικής Αριστείας – Καινοτομίας.
  • Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).
  • Απασχόλησης.
  • Επενδύσεων.
  • Εξωστρέφειας.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και λοιπές πληροφορίες για τα κριτήρια απονομής των Βραβείων βρίσκονται αναρτημένες στο site του ΣΒΕ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://sbe.org.gr/elliniki-axia-2022/

Οι ενδιαφερόμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και διευκρινίσεις καθημερινά στις υπηρεσίες του ΣΒΕ. Αρμόδιο στέλεχος: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (τηλ. 2310 539817, εσωτ. 300, georgiou@sbe.org.gr).

Σημειώνουμε ότι: ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΒΕ.

 

Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου 2022