ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΑΕ

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΑΕ

H ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΑΕ, με έδρα την περιοχή της Βισαλτίας του νομού Σερρών έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από την καύση βιοαερίου, ύστερα από επεξεργασία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων παραγωγής βιοαερίου γίνεται ολοένα πιο σημαντικός στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα καθώς η παραγωγή βιοαερίου έχει αλληλένδετα οικονομικά, περιβαλλοντικά και γεωργικά οφέλη.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γερμανίας όπου λειτουργούν πάνω από 3.000 μονάδες βιοαερίου. Ωστόσο στην Ελλάδα βρισκόμαστε ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο.

Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι για μία κτηνοτροφική μονάδα είναι πολύ σημαντική η επένδυση σε μια μονάδα βιοαερίου, καθώς εξασφαλίζει την ενέργεια που καταναλώνει η ίδια η μονάδα αλλά και επεξεργάζεται τα απόβλητα που παράγει λόγω της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας της.

Η οικονομικότητα μιας τέτοιας μονάδας βασίζεται κατ’ αρχάς στο γεγονός ότι η πρώτη ύλη (γεωργό-κτηνοτροφικά απόβλητα, οργανικό μέρος των απορριμμάτων, κλπ.) έχει συχνά μηδενική ή αρνητική αξία και κατά δεύτερο λόγο ότι τα προϊόντα της μονάδας έχουν αναμφισβήτητα εμπορική αξία.

Η ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΑΕ, ξεκίνησε την λειτουργία της το 2016 με 1 MW και σχεδιάζει πολύ σύντομα την επέκταση της σε 3 ΜW προκειμένου να αναπτύξει θετικές οικονομίες κλίμακας.