ΤοπΣΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκευθείτε την ιστοσελίδα www.ready4job.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Είστε άνεργη, με υψηλή εξειδίκευση στη μεταποίηση;

Είστε άνεργος 45 ετών και άνω, επίσης με υψηλή εξειδίκευση στη μεταποίηση;

Είστε άνεργος / άνεργη έως 25 ετών Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης;

και σας ενδιαφέρει η ίδρυση μιας Κοινωνικής Επιχείρησης;

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» μπορεί να σας βοηθήσει. Σ’ αυτήν συμμετέχουν: ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),  το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), τα ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ και ΕΝΔΥΣΗ, και η εταιρεία ΓΝΩΣΗ Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

  1. Εσείς εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, με την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών.
  2. Εμείς σας καταρτίζουμε παρέχοντάς σας εκπαιδευτικό επίδομα πέντε ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης, (5€/ώρα) σας συμβουλεύουμε και σας υποστηρίζουμε, για την ίδρυση της δική σας κοινωνικής επιχείρησης.

Για να δείτε το Πλήρες Κείμενο της Προκήρυξης πατήστε ΕΔΩ
Για να δείτε την Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και απασχόληση στη μεταποίηση» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού ’ξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗΣ

Είστε Μηχανικός ή Πληροφορικός απόφοιτος Πολυτεχνικής ή Πανεπιστημιακής Σχολής, και μπορείτε να προσφέρετε υπηρεσίες σε μεταποιητικές επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνεργάζονται με τη βιομηχανία;

  • θα θέλατε να επεκτείνετε τις τρέχουσες επαγγελματικές σας δραστηριότητες;
  • ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία;
  • σκέφτεστε να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση;

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία, να επεκτείνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες και να βρείτε δουλειά. Σ’ αυτήν συμμετέχουν: ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),  το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), τα ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ και ΕΝΔΥΣΗ, και η εταιρεία ΓΝΩΣΗ Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εμείς θα σας υποστηρίξουμε να βελτιώσετε την επαγγελματική σας εμπειρία και τη θέση σας στην αγορά εργασίας.

Οι υποψήφιοι Μηχανικοί και Πληροφορικοί θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟΥ) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

  1. Εσείς εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας με την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών. Οι θέσεις είναι ΜΟΝΟΝ ΔΕΚΑ (10).
  2. Εμείς σας καταρτίζουμε, παρέχοντάς σας εκπαιδευτικό επίδομα πέντε ευρώ  ανά ώρα εκπαίδευσης (5€/ώρα), σας συμβουλεύουμε και σας υποστηρίζουμε με την εκπόνηση ΔΩΡΕΑΝ επιχειρηματικού σχεδίου για την επέκταση των δραστηριοτήτων σας.

Εμείς ερχόμαστε σε επαφή με επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την αγορά υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο δραστηριότητάς σας.

Για να δείτε το Πλήρες Κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ
Για να δείτε την Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και απασχόληση στη μεταποίηση» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού ’ξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25% από εθνικούς πόρους.