Η σημασία των υποδομών  για τη μείωση της περιφερειακής ανισότητας

Η σημασία των υποδομών για τη μείωση της περιφερειακής ανισότητας

Οι πιο κρίσιμες παράμετροι για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και οι λειτουργικές υποδομές, με καλά στελεχωμένα λιμάνια και ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο με επιβατικά και εμπορικά τραίνα.

Παράλληλα, μεγάλη πρόκληση για τη χώρα αποτελεί η μείωση της περιφερειακής ανισότητας, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει, καθώς οι τελευταίοι δείκτες κοινωνικών και οικονομικών τάσεων, σύμφωνα με την μελέτη του ΙΟΒΕ, δείχνουν ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέρχεται τις 12.000 € ενώ ο μέσος όρος της χώρας είναι 17.000 €.

Στο πλαίσιο αυτό, για τον ΣΒΕ, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα σιδηροδρομικό cluster με τη μεταφορά  της έδρας του από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματική διασύνδεση των αστικών και βιομηχανικών κέντρων της Βόρειας Ελλάδας με τη Βαλκανική και την Κεντρική Ευρώπη.