Ημερίδα «Ο ρόλος του SOLVIT στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ε.Ε.»

Ημερίδα «Ο ρόλος του SOLVIT στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ε.Ε.»

HMEΡΙΔΑ

«Ο ρόλος του SOLVIT στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την άρση εμποδίων για τις επιχειρήσεις στην Ε.Ε.»»

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:00’

Περίπτερο 15 του Υπουργείου Οικονομικών στη ΔΕΘ

 

Έναρξη – Χαιρετισμοί
κ. Νικόλαος Κουλοχέρης
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής

Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου
Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος

 
20 χρόνια λειτουργίας του SOLVIT: εμπειρίες και προοπτικές. Συμβολή στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ε.Ε.
κα Ευγενία Κοκόλια
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (SOLVIT)

 

 
Σύντομη αναφορά  στο δίκτυο EUROPE DIRECT και στις υπηρεσίες που προσφέρει στους πολίτες. Παρουσίαση υποθέσεων επιχειρήσεων και η συμβολή του Solvit στην επίλυσή τους.
 

Εκπρόσωπος του Europe Direct – ΚΕΔΗΘ

 

 
Ο ρόλος του Ελληνικού Κέντρου SOLVIT στην άρση των εμποδίων στη διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής από την Ελλάδα στην Βουλγαρία: η εμπειρία της ISO PLUS.
 

κα Μαγδαληνή Σελανικλή
ISO PLUS Director Regulatory Affairs & Quality Assurance, Southeast Europe & Vice Chair, European Federation of Associations of Health Product Manufacturers (EHPM)