Σεμινάρια Εργασίας – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Οι προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στην αγορά εργασίας

Σεμινάρια Εργασίας – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Οι προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στην αγορά εργασίας

Στόχος

Η λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο πλαίσιο του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ δημιουργεί νέα δεδομένα στην οργάνωση και καταγραφή του χρόνου εργασίας. Το νέο σύστημα διαβίβασης πληροφοριών για το ωράριο εργασίας εύλογα δημιουργεί προβληματισμό στις επιχειρήσεις σε σχέση με το διοικητικό φόρτο που θα επιφέρει και τη δυνατότητα συμμόρφωσης στις νέες νομοθετικές επιταγές.
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις για τα οφέλη αλλά και τα προβλήματα που θα συναντήσουν στη διάρκεια της ψηφιακής μετάβασης της αγοράς εργασίας. Ποια είναι τα πρώτα μηνύματα και τι δείχνει η εμπειρία από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ; Πως μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από την πρώτη εφαρμογή της μεταρρύθμισης;

Θεματολογία:

  • Ποιες είναι οι πληροφορίες για το ωράριο εργασίας που περιλαμβάνονται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας;
  • Ποια είναι τα βήματα που καλούνται να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας;
  • Ποιες είναι οι επιπτώσεις της ψηφιακής κάρτας στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας;
  • Πως θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας στους τηλεργαζόμενους;
  • Ποια είναι η διαφορά της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε σχέση με τα ισχύοντα συστήματα καταγραφής του χρόνου εργασίας;
  • Ποια είναι τα οφέλη και ποιες οι δυσκολίες εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας για  εργαζόμενους και επιχειρήσεις;
  • Ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ;
  • Πως υποστηρίζει η ψηφιακή κάρτα τις Ελεγκτικές Αρχές;
  • Υποστηρίζει η ψηφιακή κάρτα τον έλεγχο της αδήλωτης και υποδηλούμενης εργασίας;

Σε ποιους απευθύνεται
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών και Νομικών Διευθύνσεων Επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν έγκαιρα για το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν.

Εισηγητής
Γιώργος Χατζηγιαννάκης LLM, Δικηγόρος, Διαχειριστής – Εταίρος, NOMOS Δικηγορική Εταιρία (www.nomos.gr)
Είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της  Χαϊδελβέργης και  κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο Exeter στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. Επίσης, κατέχει δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο αντικείμενο “Compliance in the Financial Sector” και  είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Έχει ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου στο Λονδίνο και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (1998), ως εταίρος και κατόπιν ως διαχειριστής της δικηγορικής εταιρίας NOMOS, με κύριο αντικείμενο απασχόλησης την παροχή νομικών συμβουλών στον επιχειρηματικό κόσμο, ως νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων.

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

16:00΄ έως 18:00΄

στο Κτίριο του ΣΒΕ στα Σφαγεία (26ης Οκτωβρίου 21)

Κόστος: 100 € (πλέον ΦΠΑ 24%)