Σεμινάρια Εργασίας – Οι Επενδύσεις ως «Εργαλεία» μείωσης των φορολογητέων κερδών και φόρων

Σεμινάρια Εργασίας – Οι Επενδύσεις ως «Εργαλεία» μείωσης των φορολογητέων κερδών και φόρων

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

16:00΄ έως 18:30΄

στις εγκαταστάσεις του ΣΒΕ, 26ης Οκτωβρίου 21, Θεσσαλονίκη

 

Στόχος
Η αναλυτική και πρακτική παρουσίαση των δυνατοτήτων που δίδονται από το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, να αποκτηθούν φορολογικά ωφελήματα σε περιπτώσεις επενδύσεων αλλά και επιλογής κατηγορίας δαπανών.
Η ενσωμάτωση και μέτρηση των φορολογικών ωφελημάτων  στο «Επιχειρηματικό Σχέδιο» αλλά και στην «Στρατηγική» μιας επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται
Στους «Γενικούς Διευθυντές», «Οικονομικούς Διευθυντές», «Προϊσταμένους Λογιστηρίου» και Στελέχη που επιθυμούν να αποκτήσουν τις ανάλογες γνώσεις.

Θεματολογία

 1. Το γενικό πλαίσιο και οι επιμέρους κατηγορίες επενδύσεων και δαπανών, που μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη και τους φόρους.
 2. Η διαδικασία μέτρησης των φορολογικών ωφελημάτων στον σχεδιασμό μιας επένδυσης.
 3. Η μείωση των φορολογικών κερδών, χωρίς να μειώνονται τα λογιστικά κέρδη.
 4. Επενδύσεις που εντάσσονται σε Αναπτυξιακούς Νόμους και έχουν Φορολογική Απαλλαγή.
 5. Ειδικές Ενισχύσεις λόγω  covid-19, απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, κ.λπ
 6. Κίνητρα συγχωνεύσεων και μετατροπών.
 7. Δαπάνες και Αγορές Παγίων οι οποίες «πριμοδοτούνται» φορολογικά:
  – Δαπάνες που εμπίπτουν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
  – Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας.
  – Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος.
  – Δαπάνες μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.
  – Δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων.
  – Δαπάνες αγοράς οχημάτων ηλεκτρικού μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.
  – Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης.
  – Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιµολόγησης.
  – Περιπτώσεις Προσαυξημένων αποσβέσεων.
 8. Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας.

Εισηγητής
O Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος του  Ιωάννη, είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές  Α.Ε.». Αρθρογράφος πολλών άρθρων, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε φορολογικά και λογιστικά site και  διάφορες οικονομικές εφημερίδες και  περιοδικά. Είναι συγγραφέας των βιβλίων : α)  «Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του αγρότη» (2017 & 2018), β)  «Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) -Θεωρία και Πράξη» (2019),γ) «Οδηγός Φορολογικών Ελέγχων -«Παραδοσιακές» και «Έμμεσες» Μέθοδοι Ελέγχου – Θεωρία και Πράξη» (2020) και δ) Οδηγός myDATA/ Ηλεκτρονικά βιβλία (2021)
Επίσης, είναι εισηγητής σεμιναρίων και διδάσκει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ): Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση».

Κόστος: 100 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα κατά της πανδημίας την ημέρα διεξαγωγής.