Σε λειτουργία η Υπερσύγχρονη Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου της Κρι Κρι

Σε λειτουργία η Υπερσύγχρονη Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου της Κρι Κρι

Στην εταιρεία Κρι Κρι αναγνωρίζοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία αποτελούν παγκόσμια προτεραιότητα, αναλαμβάνουμε δράση επενδύοντας 6 εκ. ευρώ για τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής βιοαερίου και συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας & θερμότητας ισχύος 998kW, στο χώρο των εγκαταστάσεών μας στις Σέρρες.

Η μονάδα έχει ήδη ξεκινήσει την παραγωγή βιοαερίου χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ως πρώτη ύλη τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης παγωτού και γαλακτοκομικών, καθώς και τον ορό γάλακτος που προκύπτει από τη στράγγιση γιαούρτης.

Ο ορός γάλακτος μαζί με τα υγρά απόβλητα οδηγούνται στον αναερόβιο αντιδραστήρα, όπου βιοαποικοδομούνται από δισεκατομμύρια μικροοργανισμών κοκκώδους βιομάζας, με απουσία οξυγόνου, και παράγεται το βιοαέριο. Το επεξεργασμένο λύμα περιέχει πλέον ελάχιστη ποσότητα οργανικών σωματιδίων και οδηγείται για την τελική του διαχείριση στην ΕΕΛ του δήμου Σερρών.

Η παραγωγή του βιοαερίου είναι πολύ σημαντική γιατί μετατρέπει υλικά που βλάπτουν το περιβάλλον σε μια απολύτως «καθαρή ενέργεια» και συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Το βιοαέριο που παράγεται μέσω της αναερόβιας επεξεργασίας αξιοποιείται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, συμβάλλοντας στη μείωση της χρήσης φυσικού αερίου, καθώς ένα μεγάλο μέρος την ανάγκης του εργοστασίου σε φυσικό αέριο καλύπτεται από το παραγόμενο βιοαέριο.

Τον Ιούνιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας & θερμότητας, η οποία θα δέχεται το παραγόμενο βιοαέριο. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται θα διατίθεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η θερμότητα θα χρησιμοποιείται εντός των εγκαταστάσεών μας.

Η εταιρεία μας με την υλοποίηση αυτού του έργου δείχνει έμπρακτα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη που έχει προς το περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο. Η παραγωγή της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, η μείωση των εκπομπών CO2 και η ελάττωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων βελτιώνουν τόσο το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, όσο και την ενεργειακή μας απόδοση.

Επιπρόσθετα, η μείωση της κατανάλωση φυσικού αερίου συμβάλλει και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του εργοστασίου, ιδιαίτερα μάλιστα στην παρούσα συγκυρία όπου παρατηρούνται μεγάλες αυξήσεις στον χώρο της ενέργειας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη επένδυση πραγματοποιήθηκε εξολοκλήρου με ιδία κεφάλαια και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η Κρι Κρι μετασχηματίζει το παραγωγικό της μοντέλο βασιζόμενη στα πρότυπα του ESG.