Προβλήματα διέλευσης στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Προβλήματα διέλευσης στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Πολλές επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος διαμαρτύρονται έντονα από τον αποκλεισμό στα ελληνοτουρκικά σύνορα, τουρκικών φορτηγών, στα οποία δεν χορηγούνται οι απαιτούμενες άδειες διέλευσης.

Οι ουρές που σχηματίζονται στα σύνορα, δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στις ελληνικές επιχειρήσεις, επειδή η αδυναμία εισόδου στη χώρα μας των φορτηγών σημαίνει ότι έχει σταματήσει η διακίνηση προϊόντων που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα της βιομηχανίας.

Το πρόβλημα είναι γνωστό και επαναλαμβάνεται στο τέλος κάθε χρόνου, όταν τελειώνουν οι ετήσιες άδειες διέλευσης φορτηγών από την Τουρκία, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί σε διμερές επίπεδο των δύο χωρών.

Στις 30 Οκτωβρίου ο ΣΒΕ απέστειλε επιστολή προς την Υφυπουργό Μεταφορών, κα Χριστίνα Αλεξοπούλου, για την άμεση παρέμβασή της, αφενός, επιτρέποντας τη διέλευση των τουρκικών φορτηγών που μεταφέρουν πρώτες ύλες για τη βιομηχανία αφαιρώντας, από την ποσόστωση του 2024 τις άδειες, που κρίνεται σκόπιμο να εγκριθούν και, αφετέρου, σε χρόνο που το Υπουργείο θα κρίνει κατάλληλο, δίνοντας οριστική λύση  στο πρόβλημα.