Πρόταση για την ερμηνεία της εξαίρεσης του άρθρου 49 παρ. 8 Ν. 4172/2013 εφαρμοζόμενης σε φορολογούμενους που αποτελούν μέλη ενοποιημένων Ομίλων

Πρόταση για την ερμηνεία της εξαίρεσης του άρθρου 49 παρ. 8 Ν. 4172/2013 εφαρμοζόμενης σε φορολογούμενους που αποτελούν μέλη ενοποιημένων Ομίλων

Πρόταση για την ερμηνεία της εξαίρεσης του άρθρου 49 παρ. 8 του ΚΦΕ, η οποία παρέχει τη δυνατότητα ειδικής μεταχείρισης επιχειρήσεων σε αντιστοιχία με άλλες Ευρωπαϊκές νομοθεσίες, σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις αποδεικνύουν με αντικειμενικά κριτήρια ότι το ύψος του δανεισμού τους σχετίζεται με επιχειρηματικούς / οικονομικούς λόγους που δεν συνδέονται με πρακτικές φοροαποφυγής, κατέθεσε ο ΣΒΕ την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 προς τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρη Θεοχάρη με ανακοίνωση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη.