Πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινου επιχειρείν | 30/10 – 7/11/2020 | Αίθουσα συνεδρίων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1ος όροφος

Πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινου επιχειρείν | 30/10 – 7/11/2020 | Αίθουσα συνεδρίων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1ος όροφος

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs’ Competitiveness” (SMecoMP), καλεί ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, χωρίς κόστος, στο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινου επιχειρείν.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια επτά ημερών με τρίωρες συνεδρίες. Αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα παρουσιάζεται παρακάτω. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 30 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης στην αίθουσα συνεδρίων, στον πρώτο όροφο του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας για περιορισμένο αριθμό ατόμων προκειμένου να διασφαλιστούν τα μέτρα που αφορούν τον COVID 19.

Οι διαλέξεις θα γίνουν από ακαδημαϊκό προσωπικό και επαγγελματίες συμβούλους πράσινου επιχειρείν, οι οποίοι θα καλύψουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων ξεκινώντας από την διαχείριση φυσικών πόρων έως πράσινη επιχειρηματικότητα. Οι θεματικές ενότητες και το ακριβές ημερολόγιο πρόγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Το πρόγραμμα SMecoMP παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων για όσους ενδιαφερόμενους δεν μπορούν λόγο COVID19 να  παρακολουθήσουν δια ζώσης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα λάβουν ένα μέρος του εκπαιδευτικού υλικού εκτυπωμένο με τη μορφή σημειώσεων, ενώ θα έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά στο σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (τηλ. 2310 539682 εσ.206, email: tzitzinou@sbe.org.gr)

Λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) και Πνευματικών Δικαιωμάτων σας διαβεβαιώνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον για τους στόχους του έργου SMecoMP και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και δεν θα χρησιμοποιηθούν ή θα δημοσιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο και σκοπό (για παράδειγμα σκοπούς διαφημιστικούς ή εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών). Σημειώνεται ωστόσο ότι, εάν τυχόν επιθυμείτε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μπορείτε να δηλώσετε εγγράφως τη βούλησή σας για την απόσυρσή σας από τις δράσεις υποστήριξης του έργου SMecoMP.