Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας (ΠΣΞ) ιδρύθηκε το 1960 και είναι ένας οργανισμός που συγκεντρώνει τη γνώση και την εμπειρία της ξυλείας σε όλη την Ελλάδα. Εκπροσωπεί τα κοινά συμφέροντα των μελών του, τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό σε σχέση με κρατικούς φορείς αλλά και έναντι των ανταγωνιστικών κλάδων. Μέλη του είναι βιομηχανίες, πριστήρια, εισαγωγείς, έμποροι και αντιπρόσωποι ξύλου.

Βασικό μέλημα του συνδέσμου είναι να γίνει η ξυλεία βιώσιμη επιλογή, να τονιστεί ο οικολογικός της χαρακτήρας, να υποστηρίξει διεθνείς πρωτοβουλίες που αφορούν τα δάση παγκοσμίως, τη διακυβέρνηση και την κλιματική αλλαγή καθώς και την εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας.

Η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων/ημερίδων καθώς και η αποστολή Newsletter για τα μέλη του δεν παραλείπονται από την ατζέντα του συνδέσμου, με απώτερο σκοπό την διαρκή ενημέρωση για τις απαιτήσεις και τις τάσεις της εποχής. Παράλληλα, δημιουργεί σχέσεις συνέργειας μεταξύ των μελών του για την καλύτερη προώθηση και διαχείριση του ξύλου. Αναδεικνύει τη χρήση του ξύλου σαν δομικό υλικό ενώ παράλληλα τονίζει το διακοσμητικό του χαρακτήρα.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας, αποτελεί  ενεργό μέλος του ETTF (European Timber Association) και του ΣΒΕ αλλά και η στενή συνεργασία του με τον AHEC (American Hardwood Export Council).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΞ:

Βίκυ Καλτσίδου (Πρόεδρος)

Χρήστος Παπαναστασίου (Γεν.Γραμματέας)

Γιάννης Αλμπάνης ( Α’ Αντιπρόεδρος)

Μιχαήλ Ρουχωτάς (Β’ Αντιπρόεδρος)

Κώστας Ξένος (Ταμίας)

Αντώνης Στασινόπουλος (Μέλος)

Γιάννης Κωσταντινίδης (Μέλος)

Ηλίας Στεργίου (Μέλος)