Νέα Κανονιστικά Πλαίσια και Κίνδυνοι – Φορολογική Επικαιρότητα

Νέα Κανονιστικά Πλαίσια και Κίνδυνοι – Φορολογική Επικαιρότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16:45’ Έναρξη – Χαιρετισμοί
κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

17:00’ Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός “General Data Protection Regulation” (GDPR): Είναι έτοιμη η εταιρεία σας;
κα Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρόεδρος, Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή
κα Γιούλη Τραγουλιά, Δικηγόρος, Δικηγορική Εταιρεία Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες – Παρουσίαση
κ. Ειρηνικός Πλατής, Δικηγόρος, Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
κ. Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Director Υπηρεσιών Ασφάλειας Κυβερνοχώρου, Προστασίας Δεδομένων & Ιδιωτικότητας, ΕΥ Ελλάδος – Παρουσίαση

18:10’ Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, Γενικός Γραμματέας, Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.
κα Αρετή Σισμανίδου, στέλεχος του Νομικού Τμήματος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
κα Αθηνά Σιαφαρίκα, Δικηγόρος, Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία – Παρουσίαση

19:30’ Τρέχοντα Φορολογικά θέματα
Φορολογικοί έλεγχοι σε νομικά πρόσωπα, μέτρα διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου για καταλογισμό φόρου και πρόσφατες εξελίξεις στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων – Παρουσίαση
κ. Στέφανος Μήτσιος, Επικεφαλής Φορολογικού Τμήματος, ΕΥ Ελλάδος
κα Κωνσταντίνα Γαλλή, Director, Φορολογικές Υπηρεσίες, EY Ελλάδος