Μήνυμα Προέδρου

«Σήµερα, κάθε επιχείρηση, έχοντας αντιμετωπίσει μετά την ελληνική οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της πανδηµίας, και βρισκόµενη ακόµα εν µέσω παρατεταµένων διεθνών κρίσεων, αυτό που πραγµατικά χρειάζεται είναι πολιτική σταθερότητα και έµπρακτη στήριξη».

Ο επιχειρηματικός κόσμος, όπως και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, παρακολουθεί µε ενδιαφέρον την πορεία της χώρας προς τη δεύτερη εκλογική αναµέτρηση. Αυτό που περιµένουµε από όποια κυβέρνηση προκύψει τελικά, είναι να δείξει πολιτική βούληση για άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων και να δηµιουργήσει µε τις πολιτικές επιλογές της το αναγκαίο περιβάλλον που θα µας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουµε να προσφέρουµε όσα µπορούµε και ακόµα περισσότερα, στην οικονοµία και στην κοινωνία µας.

Για να µπορούν να συµβούν όλα αυτά, η πιο κρίσιµη προσδοκία µας από τις επικείµενες εκλογές είναι µία: Να προκύψει µια σταθερή κυβέρνηση. Γιατί χρειαζόµαστε ένα όσο το δυνατόν πιο σίγουρο και σταθερό πολιτικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις µας να µπορούν να σχεδιάσουν, αλλά και να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Αντιθέτως, η πολιτική αβεβαιότητα µόνο αρνητικά θα µπορούσε να επιδράσει στην υλοποίηση επενδύσεων, στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αξιοποίηση των µεγάλων και σηµαντικών κονδυλίων, για την πρόοδο της πατρίδας µας.

Σήµερα, κάθε επιχείρηση, έχοντας αντιµετωπίσει µετά την ελληνική οικονοµική κρίση και τις επιπτώσεις της πανδηµίας, και βρισκόµενη ακόµα εν µέσω παρατεταµένων διεθνών κρίσεων, αυτό που πραγµατικά χρειάζεται είναι πολιτική σταθερότητα και έµπρακτη στήριξη. Μόνο αν τα προσφέρει αυτά η πολιτεία, µπορεί η βιοµηχανία να αντιµετωπίσει τους σύνθετους εξωγενείς κινδύνους ,αλλά και να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες.

Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ελλάδος έχει καταθέσει ένα ολοκληρωµένο πλέγµα προτάσεων. Κεντρικός µας στόχος η αντιµετώπιση των τεσσάρων µεγάλων προκλήσεων, που είναι:

  • Η ενεργειακή κρίση, η οποία δυστυχώς -παρά την πρόσφατη µείωση των τιµών- παραµένει ως συνεχής απειλή.
  • Οι αντίξοες οικονοµικές συνθήκες και ιδίως η ραγδαία άνοδος των επιτοκίων δανεισµού και ο υψηλός πληθωρισµός.
  • Η κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό -ιδίως σε µεσαία στελέχη και εργαζόµενους µε τεχνικές και ψηφιακές δεξιότητες.
  • Η ανάληψη δράσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού και πράσινης µετάβασης.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εκλογές, θα θέλαµε να δούµε όλα τα παραπάνω να καταλαµβάνουν πολύ πιο κεντρικό ρόλο στην προεκλογική συζήτηση. Και να καταλήγουν στο µεγάλο θέµα που όλοι στην αγορά σκεφτόµαστε αλλά σπανίως οι πολιτικοί θέτουν στο τραπέζι: την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγµατος της χώρας.

Είναι καιρός πια να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, να προχωρήσουν οι απαιτούµενους µεταρρυθµίσεις και να ενθαρρυνθούν οι αναγκαίες συναινέσεις και συγκλίσεις των κοινωνικών εταίρων ώστε να προχωρήσουµε όλοι µαζί µε σχέδιο, τόλµη και αποφασιστικότητα, σε ένα ακόµα πιο παραγωγικό και δηµιουργικό αύριο.