Μηδενικά πλέον τα κέρδη για τη μεταποίηση της Βορείου Ελλάδος το 2010 και ζημιογόνα μία (1) στις (3) επιχειρήσεις

Μηδενικά πλέον τα κέρδη για τη μεταποίηση της Βορείου Ελλάδος το 2010 και ζημιογόνα μία (1) στις (3) επιχειρήσεις

Σήμερα, Τρίτη 30 Αυγούστου 2011, για έκτη (6η) συνεχή χρονιά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της επεξεργασίας χρηματοοικονομικών στοιχείων τριακοσίων (300) ισολογισμών επιχειρήσεων μελών του, με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας για το 2010, ως προς όλους ανεξαιρέτως τους οικονομικούς δείκτες της μεταποίησης, παρουσιάζουν και εφέτος, λόγω της οικονομικής κρίσης, σημαντική επιδείνωση, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο. Συγκεκριμένα οι κύριες διαπιστώσεις της έρευνας είναι:

  1. ο κύκλος εργασιών της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα εξακολούθησε και το 2010 να συρρικνώνεται, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών, έχοντας σημειώσει πτώση το 2010 σε σχέση με το 2009 κατά – 7,1%.
  2. το περιθώριο καθαρού κέρδους της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα το 2010 παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με το 2009, και διαμορφώνεται πλέον οριακά λίγο πάνω από το μηδέν (+0,5%).

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι μείωση παρουσιάζεται σε όλα τα οικονομικά μεγέθη της μεταποίησης το 2010 σε σχέση με το 2009 (βλ. Πίνακα 1), εκτός των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά +3,7%, διαπίστωση όμως η οποία επίσης είναι αρνητική μαζί με όλες τις υπόλοιπες του πίνακα. (Σημειώνουμε ότι οι τιμές όλων των μεγεθών που αναφέρονται στην έρευνα έχουν αναχθεί σε σταθερές τιμές του έτους 2009.)

Το πλήρες κείμενο της έρευνας επισυνάπτεται στο Παράρτημα του παρόντος.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος θεωρεί ότι η άσχημη εικόνα της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο είναι το προφανές, αλλά εν τέλει αρνητικό, αποτέλεσμα της καθυστέρησης στη λήψη συμπληρωματικών μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των εγχώριων επιχειρήσεων και στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη κάνει ο ΣΒΒΕ και τις έχει καταθέσει στον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Γ. Α. Παπανδρέου.

Δυστυχώς για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας η αναποτελεσματικότητα εφαρμογής των όρων του Μνημονίου έχει δράσει ανασταλτικά σε κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Παράλληλα, οι διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα δεν έχουν προχωρήσει και η άρση των προσκομμάτων και των γραφειοκρατικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα παραμένουν ίδιες τα τελευταία είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια.

Ζητούμενο για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) είναι να υπάρξει συναίνεση και σύμπνοια της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, όπως έγινε πρόσφατα με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την παιδεία, για τη λήψη ρεαλιστικών αποφάσεων που θα έχουν άμεσα θετικό αντίκτυπο στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στη διατήρηση τουλάχιστον των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Καλούμε την Κυβέρνηση, και γενικότερα τον πολιτικό κόσμο της χώρας, να λάβει τολμηρές αποφάσεις για την άρση του αναπτυξιακού αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα.

Η Ελλάδα και η Ελληνική Περιφέρεια έχει δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης. Το μόνο που λείπει είναι η πολιτική βούληση για τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών που θα μετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία δημιουργίας ενός σύγχρονου κράτους και μιας παραγωγικής κοινωνίας.

Ο ΣΒΒΕ επιμένει ότι θα πρέπει το κράτος και η κυβερνητική πολιτική να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη μεταποίηση και έμπρακτα να την επαναφέρουν στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας. Σημειώνουμε ότι το αίτημα του Συνδέσμου δεν αποτελεί συντεχνιακή απαίτηση, αλλά κοινωνική επιταγή, αφού η μεταποιητική δραστηριότητα, και έχει αυτό αποδειχθεί και αποδεικνύεται και σήμερα με επίσημα στοιχεία, τελικά αποτελεί σταθεροποιητικό παράγοντα τόσο για την οικονομία της Ελλάδας, όσο και για την ίδια την κοινωνία, και ειδικά την Ελληνική περιφέρεια.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΒΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στο πλαίσιο αυτό, και για την ανάκαμψη της μεταποιητικής δραστηριότητας στη χώρα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), προτείνει:

  1. Να θεσπισθούν άμεσα μέτρα ανάπτυξης που θα βελτιώσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην καθημερινότητά τους και τελικά θα τις βοηθήσουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους με συνέπεια την επιβίωσή τους, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και εν τέλει την ανάπτυξή τους. Είναι σημαντικό ν’ αναφέρει κανείς ότι τα έσοδα του κράτους θα πρέπει να προέλθουν από την ανάπτυξη, τη μείωση της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.
  2. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα ψηφισθεί να ισχύσει για τα επόμενα πέντε χρόνια και να έχει χαρακτήρα αναπτυξιακό και όχι φοροεισπρακτικό. Στο πλαίσιο αυτό να μην υπάρξει επιβολή άλλων άμεσων και έμμεσων φόρων, ώστε να προστατευθούν τα χαμηλά κυρίως εισοδήματα. ’λλωστε η επιβολή αυτών των φόρων έχει δημιουργήσει μείωση εισοδήματος, αρνητική ψυχολογία στην αγορά και την ύφεση που έχει φθάσει δυστυχώς κοντά στο -8%.
  3. Να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία, δηλαδή προτείνουμε την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια, ούτως ώστε να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας,
  4. Να ενισχυθεί η ρευστότητα και εν τέλει η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων.
  5. Να επισπευσθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές για τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.
  6. Να υπάρξει άμεση και έμπρακτη βελτίωση της αίσθησης της ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη και στον Έλληνα επιχειρηματία, και, τέλος,
  7. Να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και να υιοθετηθεί ένα νέο εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

πλήρες κείμενο της έρευνας στοιχείων ισολογισμών επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ με έδρα το Βορειοελλαδικό