Απαλλαγή και έκπτωση των δαπανών κίνησης του προσωπικού για τη μετάβαση από και προς την εργασία του

Απαλλαγή και έκπτωση των δαπανών κίνησης του προσωπικού για τη μετάβαση από και προς την εργασία του

Σε συνέχεια επαναλαμβανόμενων οχλήσεων από επιχειρήσεις μέλη του, ο ΣΒΕ με επιστολή του, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023, προς τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρη Θεοχάρη και κοινοποίηση προς τον Διοικητή ΑΑΔΕ, κ. Γιώργο Πιτσιλή επανήλθε στο θέμα της απαλλαγής και έκπτωσης των δαπανών κίνησης των εργαζομένων για τη μετάβαση από και προς την εργασία τους.

Με δεδομένο ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις και ειδικά οι μεταποιητικές βρίσκονται μακριά από τις οικιστικές περιοχές, κυρίως σε οριοθετημένες βιομηχανικές ζώνες, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό κόστος για τη μετάβαση από και προς την εργασία τους. Πολλοί εργαζόμενοι, κυρίως οι νέοι και οι εργαζόμενοι με χαμηλές αποδοχές αναζητούν εργασία κοντά στον τόπο κατοικίας τους, προκειμένου να αποφύγουν τη συγκεκριμένη δαπάνη.

Ουσιαστικά το κόστος των εξόδων κίνησης, το οποίο αυξήθηκε μέσα στην ενεργειακή κρίση, είναι πλέον απαγορευτικό για την προσέλκυση προσωπικού στις επιχειρήσεις, κυρίως της ελληνικής περιφέρειας.

Ειδικότερα:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης από τα έξοδα των επιχειρήσεων, της δαπάνης για αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου οι εργαζόμενοι να καλύπτουν το κόστος μετάβασης από και προς την εργασία τους.
  • Επίσης, με το άρθρο 22β του ΚΦΕ, παρέχεται στις επιχειρήσεις επιπλέον κίνητρο υπερ έκπτωσης σε ποσοστό 30%, για τις δαπάνες αγοράς καρτών απεριορίστων διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

 

Τα παραπάνω δύο άρθρα ουσιαστικά δεν έχουν εφαρμογή σε περιοχές όπου δεν κινούνται ή κινούνται με ελάχιστη συχνότητα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, δημιουργείται διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους σε απομακρυσμένες περιοχές σε σχέση με τις αστικές περιοχές, όπου τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται με μεγάλη συχνότητα.

Επιπρόσθετα, με τα παρακάτω άρθρα του ΚΦΕ παρέχονται απαλλαγές και εκπτώσεις δαπανών κίνησης για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα:

  • Με το άρθρο 14 του ΚΦΕ δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καλύπτουν τα παραστατικά των εξόδων κίνησης του προσωπικού τους, όταν κινούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της εργασίας τους, όπως για παράδειγμα ισχύει στην περίπτωση των πωλητών που επισκέπτονται πελάτες.
  • Επίσης τα έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων (μισθωμένα λεωφορεία) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ΚΦΕ.

 

Για τους παραπάνω λόγους, ο ΣΒΕ ζήτησε  να εξετάσει το Υπουργείο την περίπτωση τροποποίησης της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) προκειμένου να καλύπτεται και η απαλλαγή και  έκπτωση των εξόδων μετακίνησης των εργαζομένων από και προς την  εργασία τους.

Ειδικότερα :

Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) να διαμορφωθεί ως εξής (με bold οι προσθήκες):

Άρθρο 14: Απαλλαγές Εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

  1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:

…..

β) η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή την προσέλευση και αποχώρηση από την εργασία του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά.

Η προτεινόμενη τροποποίηση, βοηθάει τις επιχειρήσεις να προσελκύσουν και να διατηρήσουν προσωπικό, ενισχύει το εισόδημα των εργαζομένων που έχει υποστεί μείωση λόγω του αυξημένου κόστους κίνησης και αποτελεί επιπρόσθετα μέτρο κοινωνικής πολιτικής.