Ιράν και Ταϊβάν: δυο πολλά υποσχόμενες αγορές για τις επιχειρήσεις – μέλη του ΣΒΒΕ

Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας διέρχεται σαφώς από την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Άρα, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η ενίσχυση της μεταποιητικής βάσης της χώρας, που με τη σειρά τη θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τόσο στη βιομηχανία, όσο και σε πλήθος δορυφορικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν και συμπληρώνουν τη βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση τις αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως εξαιτίας της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και το άνοιγμα νέων αγορών, αποτελούν μονόδρομο αν θέλουμε  να επανέλθει η οικονομία μας σε κανονικότητα και σε τροχιά ανάπτυξης. Γι΄ αυτό υποστηρίζουμε ότι η βιομηχανία και η μεταποιητική δραστηριότητα θα πρέπει να επανέλθουν στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής, και με ένα και μόνο στόχο: την υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας με διεθνώς ανταγωνιστικά και διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα.

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων ΕAGLE 1 και EAGLE 2 (European Actions for GlobaL tradE 1 & 2), τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα COSME (2014 – 2020), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος συνεργάζεται με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου, το Εμπορικό Επιμελητήριο των Βρυξελλών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ουγγαρίας, το Κέντρο Καινοτομίας της Λιθουανίας και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών της Σικελίας, με στόχο την προώθηση της διεθνοποίησης Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΒΕ διοργανώνει τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο επιχειρηματικές αποστολές στην Ταϊβάν και στο Ιράν, αντίστοιχα.

H Ταϊβάν είναι μία χώρα μεγάλης οικονομικής και στρατηγικής σημασίας για την ανατολική Ασία και αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής, Ιαπωνίας και των ανερχόμενων οικονομιών της Ασίας καθώς και γέφυρα σύνδεσης μεταξύ της Κίνας και διεθνών αγορών. Η Ταϊβάν προσελκύει μεγάλο αριθμό επενδύσεων και προσφέρει φορολογικά κίνητρα σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος.

Το ΑΕΠ της Ταϊβάν είναι το 19ο μεγαλύτερο παγκοσμίως με βάση την αγοραστική δύναμη. Οι εργαζόμενοι στην Ταϊβάν έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με τους συνομολόγους τους στην Κορέα, την Ιαπωνία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η αύξηση του εισοδήματος του πληθυσμού συνεπάγεται αύξηση της κατανάλωσης συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ξένων προϊόντων. Συνολικά το 40% των καταναλωτικών προϊόντων είναι εισαγόμενα.

Η επιχειρηματική αποστολή αφορά τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων με έμφαση τις επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών και συσκευασίας. Υπογραμμίζουμε ότι ο τομέας τροφίμων και ποτών είναι η 5η μεγαλύτερη βιομηχανία στη Ταϊβάν και ένας από τους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της ταϊβανέζικης οικονομίας. Τα τοπικά supermarket, υπεραγορές και εξειδικευμένα  καταστήματα τροφίμων αυξάνουν το εύρος των εισαγόμενων τροφίμων προκειμένου να καλύψουν τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Οι σημαντικότεροι τομείς ενδιαφέροντος για εισαγωγές τροφίμων στην Ταϊβάν από Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι η εστίαση και η τροφοδοσία σε χώρους ψυχαγωγίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.

Από την άλλη μεριά, το Ιράν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στη Μέση Ανατολή μετά τη Σαουδική Αραβία, μ’ ένα εκτιμώμενο ονομαστικό ΑΕΠ της τάξης των 315 δις £ το 2015. Έχει το δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό (80 εκατ.) στη Μέση Ανατολή μετά την Αίγυπτο. Πάνω από 60% του πληθυσμού είναι κάτω από 30 ετών και το εργατικό δυναμικό έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Το ύψος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ευρώπης και Ιράν ανέρχεται στα 6.4 δις £ και αναμένεται να τετραπλασιαστεί στα επόμενα δύο χρόνια.

Η επιχειρηματική αποστολή έχει διερευνητικό χαρακτήρα και στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση του επιχειρηματικού γίγνεσθαι στην Τεχεράνη.

Αυτή η διερευνητική επιχειρηματική αποστολή στοχεύει στο να δώσει στις επιχειρήσεις μία πρώτη εικόνα των συνεχώς αναπτυσσόμενων εμπορικών ευκαιριών του Ιράν. Ειδικά για τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που σκοπεύουν να μπουν στην Ιρανική αγορά για πρώτη φορά, θα διεξαχθεί έρευνα αγοράς στο πλαίσιο της οποίας θα εντοπιστούν πιθανές συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις.