Ημερίδα – σεμινάριο με Θέμα: Κυκλική οικονομία και η εφαρμογή της στις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας

Ημερίδα – σεμινάριο με Θέμα: Κυκλική οικονομία και η εφαρμογή της στις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) προσκαλεί επιχειρήσεις, πολίτες, φορείς του δημοσίου τομέα, ερευνητικά/ακαδημαϊκά κέντρα, σε ενημερωτική ημερίδα – σεμινάριο που αφορά στην εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ημερίδα – σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:30 με 21:00, στις Σέρρες, στο Επιμελητήριο Σερρών, (Δ/νση: Περιστέρη Κωστοπούλου 2), (Αίθ. Γεώργιος Χρηστίδης).

Τα θέματα που θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν  είναι: η εφαρμογή της μεθοδολογίας Eco – Canvas για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ακαδημαϊκή προσέγγιση για την προώθηση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας και πως αυτή συνδυάζεται με την πράσινη επιχειρηματικότητα, οι πολιτικές ενθάρρυνσης εισαγωγής των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, και τέλος η παρουσίαση καλών πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας.

Η ημερίδα – σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «EMBRACE» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020, και αφορά σε δράσεις διάδοσης της εφαρμογής της «Κυκλικής Οικονομίας» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.