Βελτιώνεται σταθερά η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας την τελευταία διετία: άνοδος κατά τρεις (3) θέσεις της Ελλάδας στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας του IMD της Ελβετίας – Εν μέσω πανδημίας και σκληρών lockdowns η εγχώρια «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας

Βελτιώνεται σταθερά η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας την τελευταία διετία: άνοδος κατά τρεις (3) θέσεις της Ελλάδας στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας του IMD της Ελβετίας – Εν μέσω πανδημίας και σκληρών lockdowns η εγχώρια «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Institute for Management Development (IMD) της Ελβετίας, η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας ενισχύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και παρουσιάζει άνοδο τριών (3) θέσεων εν μέσω μάλιστα της πανδημίας COVID-19.

Η χώρα πλέον βρίσκεται στην 46η θέση της σχετικής κατάταξης, από την 49η θέση που βρισκόταν πέρυσι, μεταξύ 64 χωρών.

Συνολικά τη διετία 2019 – 2020 η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας βελτιώθηκε κατά δώδεκα (12) συνολικά θέσεις.

Η βελτίωση αυτή προήλθε από τη βελτίωση του δείκτη της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» κατά επτά (7) θέσεις για δε το 2020 από τη βελτίωση του δείκτη της εγχώριας «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» κατά δεκατέσσερεις (14) θέσεις.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΕ)

κ. Αθανάσιου Σαββάκη

Παρά την πρωτόγνωρη κρίση λόγω της πανδημίας και των σκληρών lockdowns, ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, και ειδικά η βιομηχανία και η μεταποίηση, άντεξαν στις σφοδρές πιέσεις από το περιβάλλον δραστηριοποίησής τους, προσαρμοζόμενες ταχύτατα στα νέα δεδομένα, ενισχύοντας έτσι τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Με δυο σημαντικές βελτιώσεις κατά επτά (7) θέσεις του δείκτη «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» τόσο το 2019 όσο και το 2020, η πατρίδα μας ανακτά το χαμένο έδαφος των προηγουμένων ετών σε όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και οι ορθές αποφάσεις της για την αντιμετώπιση της πανδημίας, υποβοηθούν επίσης καταλυτικά στην επάνοδο της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Όμως, για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να επανέλθει στην προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής η μεταποίηση και η βιομηχανία. Μόνον με σημαντικές επενδύσεις και με κατάλληλα προγράμματα υποβοήθησης της μεταποίησης για την αντιμετώπιση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και για τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, μπορούν να παραχθούν και να διατεθούν στην παγκόσμια αγορά διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Κατά τον ΣΒΕ είναι απαραίτητη η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η διαρκής βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 • Περαιτέρω μείωση φορολογικών συντελεστών και εργοδοτικών εισφορών,
 • Αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου με αυξημένα ποσοστά άμεσων ενισχύσεων, ειδικά για τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελληνική περιφέρεια,
 • Λειτουργικές ενισχύσεις για τη βιομηχανία,
 • Μείωση τελών και αναίτιων επιβαρύνσεων για το σύνολο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας,

θα πρέπει κατά τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος να είναι μερικά μόνον από τα θέματα που θα βρεθούν στην προτεραιότητα του Κυβερνητικού έργου έως το τέλος του 2021, για την έμπρακτη ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD 2021

Η θέση της Ελλάδας στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του IMD, η συνολική κατάταξη μιας χώρας, μεταξύ των 64 οικονομιών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση για την εξαγωγή της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας, είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης των επιδόσεων που αυτή επιτυγχάνει στις τέσσερις επιμέρους κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα: στην «Οικονομική Αποδοτικότητα», στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» και στις «Υποδομές».

Κατά το 2020, η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας, επιτυγχάνοντας τις ακόλουθες επιδόσεις στους επιμέρους δείκτες:

 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην πεντηκοστή δεύτερη θέση (52η), βελτιώνοντας τη κατάταξή της κατά τρεις (3) θέσεις, αφού πέρυσι βρισκόταν στην 55η θέση, μεταξύ των 64 οικονομιών της κατάταξης.
 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα βρίσκεται και εφέτος στην 52η θέση, εμφανίζοντας σταθερή θέση σε σχέση με την περυσινή χρονιά.
 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται και εφέτος βελτίωση της Ελλάδας κατά επτά (7) θέσεις, σε σχέση με την περυσινή κατάταξη, καταλαμβάνοντας την 44η θέση, έναντι της 51ης θέσης την προηγούμενη χρονιά, και, τέλος,
 • Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται επίσης σταθεροποίηση στην 39η θέση, ανακόπτοντας μάλλον οριστικά την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών.
 • Υπογραμμίζουμε ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σήμερα (2021) και η συνολική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας με όρους ανταγωνιστικότητας, αφορούν τις επιδόσεις της χώρας μας κατά την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2020.

Κύριες βελτιώσεις και σημαντικά προβλήματα

Οι τρεις δείκτες που παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και αποτελούν «δυνατά σημεία» για τη χώρα είναι:

 • Η «Μακροχρόνια ανάπτυξη της απασχόλησης»: στην 3η θέση μεταξύ των 64 χωρών
 • Η «Προσαρμοστικότητα της κυβερνητικής πολιτικής»: στην 11η θέση μεταξύ των 64 χωρών, και,
 • Η «Διαφάνεια»: στην 19η θέση μεταξύ των 64 χωρών.

Αντίθετα, οι τρεις δείκτες οι οποίοι αποτελούν προβλήματα στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας είναι:

 • Ο «Σχηματισμός ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου»: στην 63η θέση μεταξύ των 64 χωρών
 • Το «Χρέος της χώρας ως % του ΑΕΠ»: στην 62η θέση μεταξύ των 64 χωρών, , και,
 • Η «Πιστοληπτική ικανότητα της χώρας»: στην 57η θέση μεταξύ των 64 χωρών

 

Η Ευρώπη έδειξε τις δυνατότητές της μέσα στην πανδημία

Η Ευρώπη μας δείχνει τις δυνατότητές της κατά τη διάρκεια της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης το 2020. Οι Ευρωπαϊκές οικονομίες που πρωτοπορούν χαρακτηρίζονται από:

 • Επενδύσεις στην καινοτομία.
 • Διαφοροποίηση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, και,
 • Κατάλληλες δημόσιες πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των χωρών της Ευρώπης σ’ αυτούς τους τομείς, που είχε σχεδιασθεί και παγιωθεί πριν ξεσπάσει η πανδημία, έδωσε τη δυνατότητα στις συγκεκριμένες οικονομίες να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια την κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η Ιταλία (από την 44η θέση στην 41η) η Πορτογαλία (από την 37η θέση στην 36η) και η Γαλλία (από την 32η στην 29η) βελτιώνουν τη θέση τους στη διεθνή κατάταξη, σε αντίθεση με την Ισπανία η οποία χάνει τρεις θέσεις και από την 36η θέση πέρυσι, βρίσκεται πλέον στην 39η.

 

Οι χώρες που πρωταγωνιστούν παγκοσμίως

Για το 2021, στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Ελβετία, βελτιώνοντας την περυσινή της κατάταξη κατά δυο θέσεις, κι έτσι από την 3η θέση το 2021 πρωταγωνιστεί παγκοσμίως το 2021. Την «έκπληξη» για εφέτος την κάνει η Σουηδία, η οποία από την 6η θέση πέρυσι, εφέτος βρίσκεται στη 2η.

Όπως σημειώνει το IMD: «Η καινοτομία, η ψηφιοποίηση, οι κοινωνικές παροχές και η κοινωνική συνοχή, είναι οι παράγοντες – κλειδιά που χαρακτηρίζουν την 1η πεντάδα των χωρών της παγκόσμιας κατάταξης»:

 1. Ελβετία – 1η
 2. Σουηδία – 2η
 3. Δανία – 3η
 4. Ολλανδία – 4η, και,
 5. Σιγκαπούρη – 5η

Η Ελβετία (1η) πρωταγωνιστεί βελτιώνοντας τη θέση της λόγω της προσέλκυσης διεθνών επενδύσεων και της αύξησης της απασχόλησης. Επιπλέον, βρίσκεται στην κορυφή και λόγω της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας». Η συγκεκριμένη χώρα έχει επιτύχει να είναι στην 1η θέση στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και στο θεσμικό πλαίσιο.

Επίσης, η Ελβετία αποτελεί «κορυφαίο παράδειγμα» στις βελτιώσεις που πέτυχε μέσα στην πανδημία σε τομείς όπως:

 • Παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα.
 • Αγορά εργασίας.
 • Πρακτικές διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Στάσεις και αξίες από τους managers,

όλοι παράγοντες βελτίωσης που προέρχονται από την κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας». Τέλος, η συγκεκριμένη χώρα είναι 1η στον παράγοντα «Εκπαίδευση» και 3η στην «Υγεία και Περιβάλλον».

Η Σουηδία, η οποία από την 6η θέση εφέτος βρίσκεται στη 2η θέση, υλοποίησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της «Οικονομικής Αποδοτικότητας» και ειδικότερα στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και της αύξησης της απασχόλησης. Επίσης, η συγκεκριμένη χώρα σημείωσε αξιοσημείωτες προόδους στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα» και στην «Αγορά Εργασίας». Ακόμη, παραμένει στην κορυφή της κατάταξης στον τομέα της «Υγείας και του Περιβάλλοντος», ενώ σημειώνει σημαντικά υψηλές επιδόσεις στην «Εκπαίδευση».

Παρά το γεγονός ότι η Δανία κατέγραψε σημαντικές επιδόσεις στο «Διεθνές Εμπόριο», και παρά το ότι στην «Οικονομική Αποδοτικότητα» και στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» κατατάσσεται πρώτη, εντούτοις χάνει μια θέση και πλέον από τη 2η βρίσκεται στην 3η θέση. Η πτώση της συγκεκριμένης χώρας προέρχεται από σχετικά «φτωχές» επιδόσεις στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα» και από πτώση στο κριτήριο «Υποδομές».

Η Σιγκαπούρη χάνει τέσσερεις θέσεις και από την 1η θέση πλέον βρίσκεται στην 5η. Αυτό οφείλεται στην απώλεια θέσεων εργασίας, στο έλλειμα παραγωγικότητας και στις οικονομικές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας.

Τέλος, την 1η πεντάδα συμπληρώνει η Ολλανδία, η οποία διατηρεί την 4η θέση της κατάταξης για δεύτερη χρονιά.

Η κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χώρα Θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021(στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD δεν συμμετέχει η Μάλτα) Θέση της χώρας στην παγκόσμια κατάταξη το 2021
Σουηδία 1 2
Δανία 2 3
Ολλανδία 3 4
Φινλανδία 4 11
Λουξεμβούργο 5 12
Ιρλανδία 6 13
Γερμανία 7 15
Αυστρία 8 19
Βέλγιο 9 24
Εσθονία 10 26
Γαλλία 11 29
Λιθουανία 12 30
Κύπρος 13 33
Τσεχία 14 34
Πορτογαλία 15 36
Λετονία 16 38
Ισπανία 17 39
Σλοβενία 18 40
Ιταλία 19 41
Ουγγαρία 20 42
Ελλάδα 21 46
Πολωνία 22 47
Ρουμανία 23 48
Σλοβακία 24 50
Βουλγαρία 25 53
Κροατία 26 59

 

Η παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας

Η θέση των 64 χωρών για το 2021 και το 2020.

Μεταβολές στην κατάταξη μεταξύ 2020 & 2021

Χώρα Θέση στην παγκόσμια κατάταξη το 2020 Θέση στην παγκόσμια κατάταξη το 2021 Μεταβολή μεταξύ των ετών 2020 και 2021
Ελβετία 3 1 2
Σουηδία 6 2 4
Δανία 2 3 -1
Ολλανδία 4 4 0
Σιγκαπούρη 1 5 -4
Νορβηγία 7 6 1
Χόνγκ – Κόνγκ 5 7 -2
Ταιβάν 11 8 3
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) 9 9 0
ΗΠΑ 10 10 0
Φινλανδία 13 11 2
Λουξεμβούργο 15 12 3
Ιρλανδία 12 13 -1
Καναδάς 8 14 -6
Γερμανία 17 15 2
Κίνα 20 16 4
Κατάρ 14 17 -3
Ηνωμένο Βασίλειο 19 18 1
Αυστρία 16 19 -3
Νέα Ζηλανδία 22 20 2
Ισλανδία 21 21 0
Αυστραλία 18 22 -4
Νότια Κορέα 23 23 0
Βέλγιο 25 24 1
Μαλαισία 27 25 2
Εσθονία 28 26 2
Ισραήλ 26 27 -1
Ταϊλάνδη 29 28 1
Γαλλία 32 29 3
Λιθουανία 31 30 1
Ιαπωνία 34 31 3
Σαουδική Αραβία 24 32 -8
Κύπρος 30 33 -3
Τσεχία 33 34 -1
Καζακστάν 42 35 7
Πορτογαλία 37 36 1
Ινδονησία 40 37 3
Λετονία 41 38 3
Ισπανία 36 39 -3
Σλοβενία 35 40 -5
Ιταλία 44 41 3
Ουγγαρία 47 42 5
Ινδία 43 43 0
Χιλή 38 44 -6
Ρωσία 50 45 5
Ελλάδα 49 46 3
Πολωνία 39 47 -8
Ρουμανία 51 48 3
Ιορδανία 58 49 9
Σλοβακία 57 50 7
Τουρκία 46 51 -5
Φιλιππίνες 45 52 -7
Βουλγαρία 48 53 -5
Ουκρανία 55 54 1
Μεξικό 53 55 -2
Κολομβία 54 56 -2
Βραζιλία 56 57 -1
Περού 52 58 -6
Κροατία 60 59 1
Μογγολία 61 60 1
Μποτσουάνα 61 61 0
Νότια Αφρική 59 62 -3
Αργεντινή 62 63 -1
Βενεζουέλα 63 64 -1

 

Το «Ινστιτούτο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΙΝΣΒΕ), είναι ο εθνικός εκπρόσωπος του «Institute for Management Development» (IMD) στην Ελλάδα, και δημοσιοποιεί σήμερα επίσημα για τη χώρα μας τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook – WCY) του International Institute for Management Development (IMD), για το έτος 2021. Για την παροχή των απαραίτητων στοιχείων από το ΙΝΣΒΕ στο IMD, το ΙΝΣΒΕ συνεργάσθηκε με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

 

Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2021