Άνοδος κατά εννέα (9) θέσεις της Ελλάδας στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD της Ελβετίας. Η «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα» ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα της χώρας

Άνοδος κατά εννέα (9) θέσεις της Ελλάδας στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD της Ελβετίας. Η «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα» ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα της χώρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Institute for Management Development (IMD) της Ελβετίας, η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας κατά το 2020 παρουσίασε σημαντική άνοδο κατά εννέα (9) θέσεις και εφέτος βρίσκεται στην 49η θέση μεταξύ 63 οικονομιών, από την 58η την οποία κατείχε την περσινή χρονιά, δηλαδή το 2019.

Η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας, επιτυγχάνοντας σημαντικές βελτιώσεις στους επιμέρους δείκτες, και συγκεκριμένα:

 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην πεντηκοστή θέση (55η) για το 2020, βελτιώνοντας τη κατάταξή της της κατά πέντε (5) θέσεις αφού πέρυσι βρισκόταν στην 60η θέση, μεταξύ των 63 οικονομιών της κατάταξης.
 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα βρίσκεται εφέτος στην 52η θέση, εμφανίζοντας άνοδο οκτώ (8) θέσεων σε σχέση με την 60η θέση στην οποία βρισκόταν κατά την περυσινή χρονιά.
 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται βελτίωση της Ελλάδας κατά επτά (7) θέσεις, σε σχέση με την περυσινή κατάταξη, καταλαμβάνοντας της 51η θέση το 2020, έναντι της 58ης θέσης την προηγούμενη χρονιά, και, τέλος,
 • Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται επίσης βελτίωση της κατάταξης της χώρας μας κατά δύο θέσεις: συγκεκριμένα από την 41η θέση του 2019, η χώρα μας για το 2019 κατατάσσεται στην 39η θέση, ανακόπτοντας την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών.

Υπογραμμίζουμε ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σήμερα (2020) και η συνολική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας με όρους ανταγωνιστικότητας, αφορούν τις επιδόσεις της χώρας μας κατά την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2019.

Την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness YearbookWCY) εκδίδει κάθε χρόνο το παγκοσμίου φήμης business school της Λωζάνης (Ελβετία), IMD. (www.imd.ch)

 

Δήλωση του Προέδρου του ΣΒΕ κ. Αθανάσιου Σαββάκη

Η σημαντική βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας, αποδεικνύει ότι η πολιτική σταθερότητα ήταν και παραμένει το κεντρικό ζητούμενο για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μας.

Επειδή ακριβώς η κατάταξη αξιολογεί με όρους ανταγωνιστικότητας τις επιδόσεις της χώρας κατά το 2019, είναι φανερό ότι οι επιδόσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για βελτίωση του γενικότερου περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων, συνέβαλλαν αποτελεσματικά στη σημαντική βελτίωση της θέσης της χώρας μας στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας του IMD.

Μετά από πολλά χρόνια κατάληψης από την Ελλάδα των τελευταίων θέσεων στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας, ας υιοθετήσουμε τις πέντε προτάσεις του IMD για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της πατρίδας μας, με πρώτη αυτή της διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης, μέσω επενδύσεων στη βιομηχανία.

Για το λόγο αυτό, ο ΣΒΕ προτείνει προς την Κυβέρνηση να τεθεί η μεταποιητική δραστηριότητα και η βιομηχανία στην πρωτοπορία ενίσχυσης με έμπρακτο τρόπο, για να θωρακισθεί η πατρίδα μας από δυσάρεστες διεθνείς μελλοντικές αναταράξεις όπως η πρόσφατη από τον COVID-19.

Για μας, η έμπρακτη ενίσχυση της μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχείρησης με έδρα την Ελληνική περιφέρεια την εποχή μετά την πανδημία, θα συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, στη βιωσιμότητα πλήθους υγιών μεταποιητικών επιχειρήσεων και, εν τέλει, στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

 

Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα και οι προτάσεις του ΣΒΕ

Α]        Η θέση της Ελλάδας στη συνολική κατάταξη μεταξύ των 63 χωρών

Σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 49η θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 63 οικονομιών που μελετώνται από το διεθνές ερευνητικό κέντρο της Ελβετίας, καταγράφοντας άνοδο εννέα θέσεων σε σχέση με την περυσινή της κατάταξη. Η άνοδος αυτή αποτελεί τη δεύτερη ισχυρότερη άνοδο μεταξύ των 63 οικονομιών που εξετάζονται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας, μετά από αυτήν της ανόδου της Κύπρου κατά 11 θέσεις. Η επίδοση της χώρας μας με όρους ανταγωνιστικότητας αποδίδεται στη βελτίωση των επιδόσεων και των τεσσάρων επιμέρους δεικτών.

Υπογραμμίζουμε ότι η Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας (WCY) του IMD, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο «εργαλείο» διεθνών επενδυτών στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε χώρες και περιφέρειες, για την εξαγωγή της απόφασής τους που αφορά στην επιλογή τοποθεσίας χωροθέτησης των διεθνών τους δραστηριοτήτων.

Β]        Η θέση της Ελλάδας στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του IMD, η συνολική κατάταξη μιας χώρας, μεταξύ των 63 οικονομιών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας, είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης των επιδόσεων που αυτή επιτυγχάνει στις τέσσερις επιμέρους κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα: στην «Οικονομική Αποδοτικότητα», στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα», και στις «Υποδομές».

Συγκεκριμένα, στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών η κατάταξη της Ελλάδας το 2020 είναι η ακόλουθη:

 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην πεντηκοστή πέμπτη (55η) θέση, βελτιώνοντας τη θέση της κατά πέντε θέσεις (5), αφού πέρυσι βρισκόταν στην 60η θέση, μεταξύ των 63 οικονομιών της κατάταξης,
 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα βρίσκεται εφέτος στην πεντηκοστή δεύτερη (52η) θέση, βελτιώνοντας κατά οκτώ (8) θέσεις την επίδοσή της σε σχέση με την 61η θέση στην οποία βρισκόταν κατά την περυσινή χρονιά, σημειώνοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ των 63 οικονομιών.
 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται βελτίωση της Ελλάδας κατά επτά (7) θέσεις, σε σχέση με την περυσινή κατάταξη. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα εφέτος κατατάσσεται στην 51η θέση, ενώ το 2019 καταλάμβανε την 58η, και, τέλος,
 • Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται επίσης βελτίωση της κατάταξης της χώρας μας: συγκεκριμένα από την 41η θέση του 2019, η χώρα μας για το 2020 κατατάσσεται στην 39η θέση, ανακόπτοντας τη συνεχή πτώση των προηγούμενων πέντε ετών.

Οι τρεις δείκτες που παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και αποτελούν «δυνατά σημεία» για τη χώρα είναι:

 • Η «Προσαρμοστικότητα της κυβερνητικής πολιτικής»
 • Η «Διαφάνεια», και,
 • Η απουσία «Κινδύνου πολιτικής αστάθειας».

Αντίθετα, οι τρεις δείκτες οι οποίοι αποτελούν προβλήματα στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας είναι:

 • Η «Αύξηση του πληθυσμού», δηλαδή το σημαντικό δημογραφικό πρόβλημα.
 • Η υποχώρηση της αξίας των εξαγωγών κατά το 2019, και,
 • Η διαθεσιμότητα «Εξειδικευμένου Προσωπικού», υποχώρηση η οποία ερμηνεύεται εν μέρει από τον υψηλό δείκτη «Brain Drain».

Γ]         Οι πέντε (5) κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας

Με βάση τις επιδόσεις της χώρας μας στους 337 δείκτες που αξιολογούνται από το IMD στο πλαίσιο της εξαγωγής των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (WCY), το διεθνούς φήμης ινστιτούτο IMD θεωρεί ότι οι πέντε (5) κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, είναι:

 1. Διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, μέσω επενδύσεων στη βιομηχανία
 2. Ευχερέστερη πρόσβαση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε κεφάλαια χρηματοδότησης
 3. Δημιουργία φιλικότερου φορολογικού πλαισίου
 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ψηφιακών τεχνολογιών
 5. Θέσπιση ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης δυναμικών και εξωστρεφών κλάδων

Το διεθνές τοπίο ανταγωνιστικότητας κατά το 2020

Δ]        Οι χώρες που πρωταγωνιστούν παγκοσμίως

Για το 2020, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σιγκαπούρη, διατηρώντας την περυσινή της θέση στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Η Σιγκαπούρη κατάφερε να εδραιωθεί στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης χάρη στη δυναμική επέκταση στο διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς επενδύσεις, καθώς και στις πολιτικές απασχόλησης και υποστήριξης της αγοράς εργασίας. Το σταθερά υψηλό επίπεδο της χώρας αναφορικά με την εκπαίδευση, τις τεχνολογικές υποδομές, τις τηλεπικοινωνίες και τις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας της παγκόσμιας κατάταξης από τη συγκεκριμένη χώρα.

Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται πλέον η Δανία, σημειώνοντας άλμα έξι (6) θέσεων. Η άνοδος αυτή οφείλεται στο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, στη γενικότερη επιχειρηματική αποδοτικότητα, καθώς και στη σημαντική υποστήριξη που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα στην τροφοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η Δανία εμφανίζει σημαντική φορολογική επιβάρυνση προς τις επιχειρήσεις, καταλαμβάνοντας την 40η θέση στον συγκεκριμένο δείκτη, όμως το γεγονός αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, αναδεικνύοντας μάλιστα τη σημασία της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου.

Την τρίτη θέση της παγκόσμιας καταλαμβάνει η Ελβετία, βελτιώνοντας κατά μία θέση την περυσινή της κατάταξη. Και στην περίπτωση της Ελβετίας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προέρχεται από τη δυναμική ανάπτυξη το διεθνούς εμπορίου, ενώ η ισχυρή τεχνολογική υποδομή και το εκπαιδευτικό σύστημα υποστηρίζουν αποτελεσματικά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία, κερδίζοντας δύο θέσεις (βρισκόταν στην 6η) σε σχέση με το 2019, χάρη στη σημαντική επέκταση στις διεθνείς αγορές, στην αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς εργασίας, καθώς και στην ισχυρή τεχνολογική υποδομή της χώρας.

Στην πέμπτη θέση υποχωρεί το Χονγκ-Κονγκ από την 2η της περυσινής κατάταξης. Η υποχώρηση αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των αποτελεσμάτων που προκαλεί η πολιτική αστάθεια. Παρόλα αυτά, το Χονγκ-Κονγκ διατηρεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα εν δυνάμει.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η υποχώρηση κατά επτά (7) θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη των ΗΠΑ, οι οποίες από την τρίτη θέση το 2019 καταλαμβάνουν μόλις την δέκατη το 2020, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται σημαντική υστέρηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχει πλήξει την ανταγωνιστικότητα και των δύο οικονομιών, ανακόπτοντας τη δυναμική για ανάπτυξη που κατέγραφαν. Άλλωστε, και η Κίνα σημειώνει υποχώρηση έξι θέσεων για το 2020 σε σχέση με το 2019 (από την 14η στην 20η θέση της παγκόσμιας κατάταξης).

Όπως σημειώνει ο καθηγητής Arturo Bris, Διευθυντής του Κέντρου Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του IMD «Κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, οι μικρότερες οικονομίες έχουν το πλεονέκτημα της καλύτερης διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας από τον COVID-19 και της οικονομικής ανταγωνιστικότητας τους. Εν μέρει, το πλεονέκτημά τους αυτό εδράζεται στο γεγονός ότι στις μικρές οικονομίες μπορεί ευκολότερα να επιτευχθεί κοινωνική συναίνεση».

Ε]        Οι χώρες που βρίσκονται στις 20 πρώτες θέσεις

Οι χώρες που καταλαμβάνουν τις 20 πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε όρους ανταγωνιστικότητας, είναι:

Χώρα Κατάταξη μεταξύ 63 οικονομιών για το 2020
Σιγκαπούρη 1
Δανία 2
Ελβετία 3
Ολλανδία 4
Χονγκ-Κονγκ 5
Σουηδία 6
Νορβηγία 7
Καναδάς 8
ΗΑΕ 9
ΗΠΑ 10
Ταιβάν 11
Ιρλανδία 12
Φινλανδία 13
Κατάρ 14
Λουξεμβούργο 15
Αυστρία 16
Γερμανία 17
Αυστραλία 18
Ηνωμένο Βασίλειο 19
Κίνα 20

 

ΣΤ]      Οι πλέον ανταγωνιστικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Οι πλέον ανταγωνιστικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, και οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, είναι κατά σειρά:

 • η Δανία στη 2η θέση,
 • η Ολλανδία στην 4η θέση,
 • η Σουηδία στην 6η θέση.

Και για το 2020, όπως και για το 2019, στη δεύτερη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης κατατάσσονται σημαντικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οι οποίες, κι αυτό επιβεβαιώνεται για ακόμη μια χρονιά, έχουν ως βασικά ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα τις εξαγωγές διεθνώς εμπορεύσιμων βιομηχανικών προϊόντων και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Οι χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που συμπεριλαμβάνονται στις πρώτες τριάντα (30) ανταγωνιστικότερες οικονομίες παγκοσμίως, είναι:

Χώρα Κατάταξη μεταξύ 63 οικονομιών για το 2020 Μεταβολή στην κατάταξη 2019 – 2020 (θέσεις)
Δανία 2 + 6
Ολλανδία 4 + 2
Σουηδία 6 + 3
Ιρλανδία 12 – 5
Φινλανδία 13 + 2
Λουξεμβούργο 15 – 3
Αυστρία 16 + 3
Γερμανία 17 Καμία μεταβολή
Βέλγιο 25 + 2
Εσθονία 28 + 7
Κύπρος 30 + 11

 

Αντίθετα, στη μέση και χαμηλή κατάταξη, δηλαδή από την 31η έως την 63η θέση, βρίσκονται κατά σειρά οι ακόλουθες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Χώρα Κατάταξη μεταξύ 63 οικονομιών για το 2020 Μεταβολή στην κατάταξη 2019 – 2020 (θέσεις)
Λιθουανία 31 – 2
Γαλλία 32 – 1
Τσεχία 33 Καμία μεταβολή
Σλοβενία 35 + 2
Ισπανία 36 Καμία μεταβολή
Πορτογαλία 37 + 2
Πολωνία 39 – 1
Λετονία 41 – 1
Ιταλία 44 Καμία μεταβολή
Ουγγαρία 47 Καμία μεταβολή
Βουλγαρία 48 Καμία μεταβολή
Ελλάδα 49 + 9
Ρουμανία 51 – 2
Σλοβακία 57 – 4
Κροατία 60 Καμία μεταβολή

 

Ζ]         Η συνολική κατάταξη ανταγωνιστικότητας για τις 63 χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα

Η συνολική κατάταξη των 63 οικονομιών που συμμετέχουν στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD για το 2020 είναι:

 

Χώρα Κατάταξη μεταξύ 63 οικονομιών για το 2020
Σιγκαπούρη 1
Δανία 2
Ελβετία 3
Ολλανδία 4
Χονγκ-Κονγκ ΕΔΠ 5
Σουηδία 6
Νορβηγία 7
Καναδάς 8
ΗΑΕ 9
ΗΠΑ 10
Ταιβάν (Περ. Κίνας) 11
Ιρλανδία 12
Φινλανδία 13
Κατάρ 14
Λουξεμβούργο 15
Αυστρία 16
Γερμανία 17
Αυστραλία 18
Ηνωμένο Βασίλειο 19
Κίνα 20
Ισλανδία 21
Νέα Ζηλανδία 22
Ν. Κορέα 23
Σαουδική Αραβία 24
Βέλγιο 25
Ισραήλ 26
Μαλαισία 27
Εσθονία 28
Ταϊλάνδη 29
Κύπρος 30
Λιθουανία 31
Γαλλία 32
Τσεχία 33
Ιαπωνία 34
Σλοβενία 35
Ισπανία 36
Πορτογαλία 37
Χιλή 38
Πολωνία 39
Ινδονησία 40
Λετονία 41
Καζακστάν 42
Ινδία 43
Ιταλία 44
Φιλιππίνες 45
Τουρκία 46
Ουγγαρία 47
Βουλγαρία 48
Ελλάδα 49
Ρωσία 50
Ρουμανία 51
Περού 52
Μεξικό 53
Κολομβία 54
Ουκρανία 55
Βραζιλία 56
Σλοβακία 57
Ιορδανία 58
Ν. Αφρική 59
Κροατία 60
Μογγολία 61
Αργεντινή 62
Βενεζουέλα 63

 

Η]        Οι πρωτοπόροι και οι ουραγοί της Παγκόσμιας κατάταξης

Οι δέκα (10) χώρες που πρωτοπορούν το 2020 παγκοσμίως, είναι:

Χώρα Κατάταξη μεταξύ 63 οικονομιών για το 2020 Μεταβολή στην κατάταξη 2019 – 2020 (θέσεις)
Σιγκαπούρη 1 Καμία μεταβολή
Δανία 2 + 6
Ελβετία 3 + 1
Ολλανδία 4 + 2
Χονγκ-Κονγκ ΕΔΠ 5 – 3
Σουηδία 6 + 3
Νορβηγία 7 + 4
Καναδάς 8 + 5
ΗΑΕ 9 – 4
ΗΠΑ 10 – 7

 

Αντίθετα οι δέκα (10) χώρες – ουραγοί στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας για το 2020, είναι:

Χώρα Κατάταξη μεταξύ 63 οικονομιών για το 2020 Μεταβολή στην κατάταξη 2019 – 2020 (θέσεις)
Κολομβία 54 – 2
Ουκρανία 55 – 1
Βραζιλία 56 + 3
Σλοβακία 57 – 4
Ιορδανία 58 – 1
Ν. Αφρική 59 – 3
Κροατία 60 Καμία μεταβολή
Μογγολία 61 + 1
Αργεντινή 62 – 1
Βενεζουέλα 63 Καμία μεταβολή

 

Το «Ινστιτούτο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΙΝΣΒΕ), είναι ο εθνικός εκπρόσωπος του «Institute for Management Development» (IMD) στην Ελλάδα, και δημοσιοποιεί σήμερα επίσημα για τη χώρα μας τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook – WCY) του International Institute for Management Development (IMD), για το έτος 2018. Για την παροχή των απαραίτητων στοιχείων από το ΙΝΣΒΕ στο IMD, το ΙΝΣΒΕ συνεργάσθηκε με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

 

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2020