Παρά τη βελτίωση στους δείκτες κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, βασικά εμπόδια όπως ο πληθωρισμός, το δημογραφικό και η αύξηση των εισαγωγών μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας

Παρά τη βελτίωση στους δείκτες κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, βασικά εμπόδια όπως ο πληθωρισμός, το δημογραφικό και η αύξηση των εισαγωγών μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Σύμφωνα με τα στοιχεία του International Institute for Management Development (IMD) της Ελβετίας που δημοσιεύονται σήμερα, η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας για το 2023 παρουσιάζει υποχώρηση κατά δυο θέσεις  σε σχέση με την περυσινή κατάταξη. Η χώρα πλέον βρίσκεται στην 49η θέση της σχετικής κατάταξης, υποχωρώντας από την 47η θέση που βρισκόταν πέρυσι, μεταξύ 64 χωρών.

Η θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας την τετραετία 2019 – 2023 βελτιώθηκε συνολικά κατά εννέα (9) θέσεις, αλλά  για μια ακόμη χρονιά βρίσκεται στις θέσεις χαμηλής ανταγωνιστικότητας.

 

Κατάταξη της Ελλάδας στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητα του IMD
κατά την τελευταία 5ετία (θέση μεταξύ 64 οικονομιών)

Υπογραμμίζουμε ότι: τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σήμερα και αφορούν το έτος 2022 και η συνολική
αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας με όρους ανταγωνιστικότητας, αφορούν τις επιδόσεις της χώρας μας κατά την
προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2022.

Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας προέρχεται από την υποχώρηση στις δυο  από τις τέσσερις κατηγορίες δεικτών της μεθοδολογίας της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD. Ειδικότερα, η χώρα παρουσιάζει υποχώρηση στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας» κατά επτά (7) θέσεις και από την 51η θέση πέρυσι βρίσκεται πλέον στην 58η και στην κατηγορία της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» όπου η Ελλάδα υποχώρησε κατά δυο θέσεις και από την 46η θέση το 2022, βρίσκεται πλέον στην 48η.

Αντιθέτως, σημειώθηκε βελτίωση στις δυο άλλες κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα στην κατηγορία της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» κατά δυο (+2)  θέσεις, οπότε η χώρα μας βρίσκεται στην 53η θέση από την 55η πέρυσι και στην κατηγορία των «Υποδομών» στην οποία βελτιώθηκε κατά μια (+1) θέση και πλέον βρίσκεται στην 40η θέση από την 41η στην οποία βρισκόταν πέρυσι.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΕ) Κυρίας Λουκίας Σαράντη


Η Πρόεδρος του ΣΒΕ κυρία Λουκία Σαράντη, σχολιάζοντας τα εφετινά αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:


Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να δημιουργήσει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές τα επόμενα χρόνια.

Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, και μάλιστα με εντατικότερους ρυθμούς απ’ ότι στο παρελθόν, αποτελεί την προϋπόθεση για την έμπρακτη αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος.

Σημαντικά ζητήματα όπως: ο πληθωρισμός, το δημογραφικό πρόβλημα, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, η ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας, το υψηλό κόστος ενέργειας, η υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας που αφορά την επιχειρηματικότητα, πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα, συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις που ήδη προωθούνται και έχουν θετικό αντίκτυπο στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, όπως υποδηλώνει η άνοδος της Ελλάδας στους δείκτες κυβερνητικής αποτελεσματικότητας της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD.

Οι προτάσεις του ΣΒΕ για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, είναι:

 1. Λήψη μέτρων για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
 2. Σχεδιασμός των κατάλληλων πολιτικών, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, για την κάλυψη του ελλείμματος σε προσωπικό συγκεκριμένων ειδικοτήτων και του χάσματος δεξιοτήτων, με προτεραιότητα στη βιομηχανία.
 3. Προετοιμασία της χώρας, τόσο από άποψη υποδομών, όσο και δημοσιονομικά, για την αντιμετώπιση μιας πιθανής ενεργειακής κρίσης τον προσεχή χειμώνα.
 4. Εξειδίκευση της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία», με τη λειτουργία «Ομάδων Εργασίας» ανά πυλώνα προτεραιότητας, για την επίτευξη του στόχου συνεισφοράς της βιομηχανίας κατά 15% στο ΑΕΠ της χώρας μέχρι το 2030.
 5. Προώθηση μεταρρυθμίσεων για την άμεση επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης.
 6. Έναρξη κοινωνικού διαλόγου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, με έμφαση στη μελλοντική διάρθρωση της αγοράς εργασίας, και,
 7. Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την παραγωγή καινοτόμων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, που θα ενισχύσουν τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας.

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την
Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD 2023


Η θέση της Ελλάδας στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών


Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του IMD, η συνολική κατάταξη μιας χώρας, μεταξύ των 64 οικονομιών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση για την εξαγωγή της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας, είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης των επιδόσεων που αυτή επιτυγχάνει στις τέσσερις επιμέρους κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα: στην «Οικονομική Αποδοτικότητα», στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» και στις «Υποδομές».

Η ελληνική οικονομία σημείωσε τις ακόλουθες επιδόσεις στους επιμέρους δείκτες:

 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας υποχωρεί κατά επτά (7) θέσεις στην κατάταξη, καταλαμβάνοντας της 58η θέση μεταξύ των 64 οικονομιών, έναντι της 51ης θέσης πέρυσι.
 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα βρίσκεται στην 53η θέση, βελτιώνοντας κατά δύο (2) θέσεις την κατάταξή της σε σχέση με την περυσινή χρονιά.
 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται υποχώρηση κατά δύο (2) θέσεις, σε σχέση με την περυσινή κατάταξη, καταλαμβάνοντας την 48η θέση, έναντι της 46ης θέσης την προηγούμενη χρονιά, και, τέλος,
 • Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται οριακή βελτίωση κατά μία (1) θέση και η Ελλάδα βρίσκεται στην 40η θέση, έναντι της 41ης την προηγούμενη χρονιά.

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία


Οι δείκτες που αποτελούν τα «δυνατά σημεία» για τη χώρα είναι, βάσει των επιδόσεων που αυτή σημειώνει στους επιμέρους δείκτες μεταξύ των 64 οικονομιών, οι ακόλουθοι:

 • Ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης του κατά κεφαλή ΑΕΠ: 5η θέση.
 • Τα έσοδα από τον Τουρισμό: 7η θέση.
 • Ο αριθμός διαδικασιών για τη σύσταση μιας νεοφυούς επιχείρησης: 6η θέση
 • Τα κίνητρα για επενδύσεις: 22η θέση
 • Τα επίπεδα αμοιβών: 20η θέση
 • Η Παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού: 28η θέση
 • Η αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο (πρωτοβάθμια εκπαίδευση): 1η θέση
 • Ο αριθμός αποφοίτων στο πεδίο της Πληροφορικής, Μηχανικών, Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ως ποσοστό του συνολικού αριθμού αποφοίτων: 18η θέση

 

Αντίθετα, οι δείκτες στους οποίους η χώρα εμφανίζει υστέρηση και αποτελούν «αδύνατα σημεία» για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας είναι:

 • Ο σχηματισμός ακαθάριστού πάγιου κεφαλαίου (ως % του ΑΕΠ): 63η θέση
 • Το εμπορικό ισοζύγιο: 63η θέση
 • Το συνολικό χρέος της Γενικής Κυβέρνησης: 56η θέση
 • Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας: 56η θέση
 • Η υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος προς τις επιχειρήσεις: 58η θέση
 • Το “brain-drain” ως παράγοντας που μειώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων: 55η θέση
 • Η ποσοστιαία επί τοις εκατό μεταβολή του πληθυσμού: 60η θέση.
 • Η προστιθέμενη αξία δραστηριοτήτων μέτριας και υψηλής έντασης τεχνολογίας ως ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης: 55η θέση.

 

Οι χώρες που πρωταγωνιστούν παγκοσμίως


Για το 2023, στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Δανία, διατηρώντας την πρωτοπορία στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα που κατέκτησε την προηγούμενη χρονιά. Η επιτυχία της Δανίας οφείλεται στην εξαιρετική αποτελεσματικότητα λειτουργίας των επιχειρήσεων και το υψηλότατο επίπεδο υποδομών, ενώ η διατήρηση της πρωτιάς υποστηρίζεται και από τη λειτουργία του δημόσιου τομέα, όπως αντανακλάται στην κατηγορία δεικτών «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα».

Η Ιρλανδία πραγματοποιεί ένα άλμα εννέα (9) θέσεων σε σχέση με πέρυσι, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη (2η) θέση στη συνολική κατάταξη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. H θεαματική αυτή άνοδος τροφοδοτείται από τις επιδόσεις στο πεδίο της «οικονομικής αποδοτικότητας». Μάλιστα, στον σχετικό επιμέρους δείκτη, η Ιρλανδία καταλαμβάνει την πρώτη θέση.

Η Ελβετία, «πρωταθλήτρια» στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας το 2021, υποχώρησε κατά μία ακόμη θέση: από τη 2η θέση το 2022, καταλαμβάνει πλέον την 3η θέση. Η θέση αυτή στηρίζεται στις ισχυρές επιδόσεις της ελβετικής οικονομίας στο σύνολο των δεικτών που αναλύει η Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD.

 

Η παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας
Η θέση των 64 χωρών για το 2023


 

Η κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης


 

Οι οικονομίες με τη μεγαλύτερη βελτίωση στη συνολική κατάταξη το 2023 σε σχέση με το 2022.
ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΤΑ … ΘΕΣΕΙΣ


Οι οικονομίες με τη μεγαλύτερη υποχώρηση στην συνολική κατάταξη το 2023 σε σχέση με το 2022
ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ … ΘΕΣΕΙΣ


 

Το «Ινστιτούτο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΙΝΣΒΕ), είναι ο εθνικός εκπρόσωπος του «Institute for Management Development» (IMD) στην Ελλάδα, και δημοσιοποιεί σήμερα επίσημα για τη χώρα μας τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook – WCY) του International Institute for Management Development (IMD), για το έτος 2023. Για την παροχή των απαραίτητων στοιχείων από το ΙΝΣΒΕ στο IMD, το ΙΝΣΒΕ συνεργάσθηκε με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

 

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2023