Οικονομικές Εξελίξεις της χώρας και Πολιτική Στρατηγική

Οικονομικές Εξελίξεις της χώρας και Πολιτική Στρατηγική

7 Μαρτίου 2016
Ξενοδοχείο Nikopolis, Θεσσαλονίκη

Στρογγυλό Τραπέζι
«Οικονομικές Εξελίξεις της χώρας
και Πολιτική Στρατηγική»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

14:00’ Προσέλευση

15:00’ – 15:10’ Εισαγωγή
κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

15:10’ – 15:40’ Παρουσίαση του Ελληνικού Κόμβου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas, στο οποίο είναι μέλος ο ΣΒΒΕ
κ. Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

15:40’ – 16:30’ Οικονομικές Εξελίξεις της χώρας και Πολιτική Στρατηγική
κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

16:30’ – 19:00’ Στρογγυλό τραπέζι – Συζήτηση

19:00’ Γεύμα