Η βιομηχανία της Περιφέρειας αποκτά φωνή

Η διαχρονικά ξεχασμένη από τις κυβερνήσεις βιομηχανία της ελληνικής περιφέρειας, εδώ και μερικούς μήνες έχει αποκτήσει, και επίσημα, πρόσβαση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Η επίσημη αναγνώριση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ως ισότιμου «Κοινωνικού Εταίρου» μαζί με την ΓΣΕΕ, τον ΣΕΒ, την ΕΣΕΕ, την ΓΣΕΒΕΕ, και τον ΣΕΤΕ, δίνει το πλέον σημαντικό βήμα εκπροσώπησης των μικρών και μεσαίων βιομηχανιών που έχουν έδρα στις περιφέρειες ολόκληρης της χώρας.

Θα πρέπει ευθύς εξαρχής να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ΣΒΕ δεν ήταν ποτέ μέλος του ΣΕΒ διότι ποτέ ο ΣΕΒ δεν έκανε αποδεκτή την πρότασή του για τη δημιουργία Συνομοσπονδίας που θα εκπροσωπεί όλες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας.

Η δημιουργία συνομοσπονδίας είναι μια πρόταση του ΣΒΕ την οποία έχουμε επανειλημμένα συζητήσει με τον ΣΕΒ, εδώ και δεκαετίες. Στο εύλογο αυτό αίτημα υπήρξε πάντοτε μια σταθερή άρνηση, επειδή ο ΣΕΒ δεν ήταν πρόθυμος, ή έτοιμος, να τροποποιήσει το καταστατικό του και να μετεξελιχθεί σε μια τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση για τη βιομηχανία. Οι κύριοι λόγοι που το αίτημα μας δεν έγινε αποδεκτό  ήταν κυρίως το γεγονός ότι σε μια συνομοσπονδία συμμετέχουν αποκλειστικά δευτεροβάθμιοι σύνδεσμοι και δεν επιτρέπεται αυτή να έχει μέλη επιχειρήσεις. Η αντιπρόταση του ΣΕΒ προς τον ΣΒΒΕ να εγγραφεί ως μέλος με μια ψήφο δεν έγινε αποδεκτή από καμία Διοίκηση του ΣΒΒΕ τα τελευταία 40 χρόνια. Για μας η απουσία συνομοσπονδίας εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, η οποία θα εκπροσωπεί τη βιομηχανία και τη μεταποιητική δραστηριότητα της χώρας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θεσμικό ζήτημα, και η εως σήμερα πραγματικότητα αποτελεί μια ουσιαστική στρέβλωση στον κοινωνικό διάλογο.

Σε κάθε περίπτωση, σήμερα, ο ΣΒΕ, με τη διαχρονική σοβαρότητα που τον διακρίνει στην ανάπτυξη ρεαλιστικών θέσεων και προτάσεων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων, καλείται να αξιοποιήσει μια μοναδική ευκαιρία: να δώσει ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, στις επί δεκαετίες αποκλεισμένες απ’ τη συγκεκριμένη διαδικασία βιομηχανίες της περιφέρειας. Η συνεπής διαχρονικά στάση του στην έμπρακτη υποστήριξη της περιφερειακής βιομηχανίας, αποτελεί εγγύηση για την ανάδειξη των σημαντικών προβλημάτων της περιφερειακής βιομηχανίας.

Άλλωστε, μέχρι σήμερα ήταν προφανής η υποεκπροσώπηση των μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων στον κοινωνικό διάλογο. Η ανακήρυξη του ΣΒΕ σε «Κοινωνικό Εταίρο», αποκαθιστά μια αδικία δεκαετιών σε βάρος των μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων.  Με τον ΣΒΕ ως «Κοινωνικό Εταίρο» πλέον μπορεί η κάθε μικρή και μεσαία βιομηχανία που έχει έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, να συμμετέχει ισότιμα στον κοινωνικό διάλογο και να ακούγεται η φωνή της. Κάτι που μέχρι πριν έξι μήνες ήταν αδύνατο!!!

Για μας μόνον έτσι μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη για την ανάπτυξη: με την ισότιμη πρόσβαση όσων μέχρι σήμερα ήταν στο περιθώριο και οι αποφάσεις λαμβάνονταν ερήμην τους. Πρόκειται πραγματικά για μια επιβεβλημένη εθνική αναγκαιότητα, η οποία μάλιστα έρχεται την ώρα που η χώρα μας εκκινεί τη δύσκολη προσπάθεια επανόδου της στις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.