Η Τράπεζα Πειραιώς στην πρώτη γραμμή, δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς στην πρώτη γραμμή, δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις

H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ενός Ομίλου επιχειρήσεων, που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. Διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα μετά την εξαγορά της ATEbank, στην καταναλωτική -στεγαστική πίστη, στην Πράσινη Τραπεζική (greenbanking). Η Τράπεζα, απαντά ολοκληρωμένα στην ανάγκη χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η Αναπτυξιακή Τραπεζική αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη στοχευμένη και συντονισμένη αξιοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, εγχώριων και ευρωπαϊκών. Τα βασικά κριτήρια για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην Αναπτυξιακή Τραπεζική  είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φορέα και η δέσμευση για την υλοποίηση της επένδυση, η βιωσιμότητα και οι προοπτικές απόδοσης της επένδυσης, με βάση αξιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο, και η συμβολή των επενδυτικών σχεδίων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας (αύξηση της απασχόλησης, προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση  ανταγωνιστικότητας και  εξωστρέφειας).

Εστιάζοντας στην πράσινη επιχειρηματικότητα η Τράπεζα συνεχίζει ακόμα πιο δυναμικά την πολιτική που έχει ξεκινήσει στον τομέα αυτό. Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι το τέλος του 2015, είχε χρηματοδοτήσει έργα πράσινης επιχειρηματικότητας με €1,65 δισ., σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και νερού, η βιολογική γεωργία, ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, οι πράσινες μεταφορές και η χημεία. Οι «πράσινοι» πελάτες του Ομίλου ξεπέρασαν τους 20.000, ενώ τα έργα ΑΠΕ που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον Όμιλο φτάνουν τα 975MW συνολικής ισχύος, καλύπτοντας έτσι ένα μερίδιο αγοράς περίπου 20% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στον ελλαδικό χώρο και συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αποφυγή έκλυσης πάνω από 2,1 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, ποσότητα που θα απαιτούσε 160 εκατ. δέντρα για την απορρόφησή της.

Με ολοκληρωμένα πακέτα προϊόντων και υπηρεσιών η Τράπεζα στέκεται δίπλα  και στους μικρότερους  επιχειρηματίες και επαγγελματίες. που θα διεκδικήσουν ένα σημαντικό μερίδιο από τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Τράπεζα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, με κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ.  που αναζητούν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους ή τη δημιουργία νέας μέσα από Κοινοτικούς πόρους.  Το «Πειραιώς Επιχειρείν 360ο» αποτελεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που βασίζεται σε έναν κύκλο 360 μοιρών ο οποίος  στοχεύει στην ολιστική στήριξη της επιχείρησης που ξεκινάει με την διερεύνηση ένταξης  της σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα και λήγει με την ολοκλήρωση της επένδυσης και τη διενέργεια του τελικού ελέγχου της.

Πιστεύοντας ότι ο πρωτογενής και εν γένει αγροτοδιατροφικός τομέας μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, η Τράπεζα υλοποιεί μια ολοκληρωμένη πρωτοποριακή παρέμβαση στο χώρο με λύσεις όχι μόνο για την παροχή ρευστότητας, αλλά και για μερικά από τα δομικά προβλήματα της αγροδιατροφικής αλυσίδας με στόχο να απελευθερώσει το δυναμικό του τομέα αυτού, να αυξήσει την παραγωγή και την προστιθέμενη αξία του.

Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς, όπως το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, η Κάρτα Αγρότη, το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Αγροεφοδίων, και τα εξειδικευμένα προγράμματα μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης ευθυγραμμίζονται ακριβώς με τη φιλοσοφία αυτή.

Η Τράπεζα διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και παρέχει προηγμένες κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, ενώ το επίπεδο των εργασιών της είναι εξαιρετικά υψηλό και όσον αφορά την χρηματοδοτική μίσθωση.

Το σύνολο των παραπάνω  υπηρεσιών προσφέρεται τόσο μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο περίπου  700 καταστημάτων και 1.800 ΑΤΜ του Ομίλου στην Ελλάδα, όσο και από το ηλεκτρονικό δίκτυο τραπεζικής της winbank.