Η ασφάλεια αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και θεμελιώδη αξία για την KLEEMANN

Η ασφάλεια αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και θεμελιώδη αξία για την KLEEMANN

Στην KLEEMANN, κληθήκαμε να διαχειριστούμε την κρίση της πανδημίας σχεδόν ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες, στις οποίες έχουμε τοπική παρουσία, με πρώτη την Κίνα στις αρχές του έτους.

Αναμφίβολα, αυτή η εμπειρία μας βοήθησε και αξιοποιήσαμε στο μέγιστο κάθε διαθέσιμο πόρο. Παράλληλα, λάβαμε γρήγορες αποφάσεις και εφαρμόσαμε άμεσα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στο σύνολο του Ομίλου.

Διαχειριστήκαμε το θέμα της πανδημίας του COVID-19 σε τέσσερα επίπεδα. Προστατεύσαμε τους εργαζόμενους μας, εξασφαλίσαμε την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας και την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, συνδράμαμε στην προσπάθεια της Πολιτείας για την αντιμετώπιση του COVID-19 και σχεδιάσαμε προϊοντικές λύσεις για την προστασία από τον ιό.

Στο διάστημα του lockdown απομονώσαμε τις γραμμές παραγωγής μεταξύ τους, για να διασφαλίσουμε μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας και τις εξοπλίσαμε περαιτέρω, ώστε να έχουν μεγαλύτερη αυτάρκεια εργαλείων και υλικών. Επιπλέον, εφαρμόσαμε εκτενώς την τηλεργασία για περισσότερο από το 80% του διοικητικού προσωπικού, εντείνοντας τις επικοινωνίες και ενισχύοντας τους δεσμούς με συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες.

Όλο το διάστημα της πανδημίας, ενημερώνουμε συνεχώς τους εργαζόμενους μας, εφαρμόζουμε πρωτόκολλα υγείας και ασφαλείας και συνεχίζουμε αδιάκοπα την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων υγιεινής (μάσκες, αντισηπτικά, απολυμάνσεις κλπ), ώστε να διαφυλάξουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας.

Παράλληλα, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης και με στόχο να συμβάλουμε στην προσπάθεια της πολιτείας για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης του COVID-19, προχωρήσαμε στη δωρεά 21 σύγχρονων ηλεκτρικών κλινών ΜΕΘ σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, καθώς και σε άλλες επιμέρους δράσεις στήριξης των κοινωνικών δομών των νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.

Τέλος, με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, παρουσιάσαμε μια καινοτόμο σειρά λύσεων για την προστασία της υγείας των επιβατών του ανελκυστήρα. Το Τμήμα R&D της KLEEMANN ενσωμάτωσε στον ανελκυστήρα συστήματα απολύμανσης του αέρα, που εξαλείφουν τα βακτηρίδια και τον ιό της γρίπης με ποσοστά επιτυχίας έως το 99%. Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει αντιμικροβιακά κομβία ανελκυστήρα και κομβία ανέπαφης ενεργοποίησης.

Η ασφάλεια αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και θεμελιώδη αξία για την KLEEMANN.

Είμαστε σίγουροι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία, και θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν, ώστε η ελληνική οικονομία να επανακάμψει το συντομότερο.

Αρθρο κ. Γιάννη Σανιδιώτη

KLEEMANN Group General Manager