Η ανάδειξη της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ» συμβάλλει στην ανάκαμψη της οικονομίας

Για 5η συνεχή χρονιά, ο ΣΒΒΕ διοργάνωσε το θεσμό των Βραβείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» Βορείου Ελλάδος 2017.

Είναι η καθιερωμένη – πλέον – προσπάθεια του Συνδέσμου μας, να αναδείξει και να προβάλλει υγιείς μεταποιητικές επιχειρήσεις, που, σε πείσμα των καιρών, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας, να πληρώνουν τους υπέρογκους φόρους και τέλη, και, να διατηρούν θέσεις εργασίας.

Σε ένα κλίμα διαρκούς αποβιομηχάνισης της πατρίδας μας, ο ΣΒΒΕ επιμένει να υποστηρίζει ότι η αναστροφή της αρνητικής πορείας της μεταποίησης μπορεί να επέλθει μόνον αν αναδειχθεί αρκετά η έννοια της «Ελληνικής Αξίας» στην κοινωνία μας και αποτελέσει κεντρικό άξονα πολιτικών για την έξοδο της χώρας μας από την οικονομική κρίση.

Αυτό ήταν το όραμά μας, από το 2010, όταν το συζητήσαμε με τον τότε Πρωθυπουργό κ. Γιώργο Ανδρ. Παπανδρέου.

Η πρότασή μας επανέρχεται και πάλι στο προσκήνιο και είναι συγκεκριμένη: η αδιαμφισβήτητη, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς, αξία των ελληνικών προϊόντων προτείνουμε να γίνει σύνθημα για την ανάκτηση κατ΄ αρχήν του μεριδίου αγοράς των ελληνικών προϊόντων στο εσωτερικό, και στη συνέχεια μέσον για την κατάκτηση διεθνών αγορών.

Σε κάθε περίπτωση το «κίνημα» υποστήριξης της «ελληνικής αξίας» θα συμβάλλει: α) στη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, β) στην εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην ελληνική περιφέρεια, και, γ) στην ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας μας και στην έξοδο από την οικονομική κρίση.

Από την άλλη μεριά, η οικονομική κρίση ανέδειξε τα προβλήματα του παλαιού μοντέλου ανάπτυξης, και γι΄ αυτό καθίσταται πλέον περισσότερο από ποτέ απαραίτητη η άσκηση εθνικής βιομηχανική πολιτικής, και για το λόγο αυτό προτείνουμε:

α) την ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου της μεταποίησης στην ανάπτυξη της χώρας και στην περιφερειακή ανάπτυξη, και την επαναφορά της στο επίκεντρο της κυβερνητικής αναπτυξιακής πολιτικής,

β) την άσκηση ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής, με τη μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης από φορέα εφαρμογής, υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων, σε φορέα σχεδιασμού, παραγωγής και άσκησης βιομηχανικής πολιτικής,

γ) την άσκηση (έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής, και ενίσχυσης ευπαθών και δυναμικών κλάδων της μεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα), με ταυτόχρονη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών και περιφερειών της χώρας και με τη χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα της παραγωγικής βάσης της χώρας,

δ) την επίτευξη συμφωνίας σε μια συγκεκριμένη στρατηγική ατζέντα για την αναδιάρθρωση της μεταποίησης μέχρι το 2020, και,

ε) τη δημιουργία προγραμμάτων ανασυγκρότησης περιοχών που αντιμετωπίζουν βιομηχανική κρίση.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάδειξη της «Ελληνικής Αξίας» σε μέσον για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση, απαιτεί πάνω απ΄ όλα ρήξη με το ιδεοληπτικό παρελθόν της μόνιμα εχθρικής στάσης της κοινωνίας απέναντι στο ιδιωτικό επιχειρείν.

Σήμερα, ενώ όλοι παραδέχονται ότι ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, και ειδικά η μεταποίηση, θα βγάλει τη χώρα από την κρίση, εντούτοις η δημόσια διοίκηση αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο και αντιστέκεται σθεναρά για να γίνει πράξη η μεγάλη αλλαγή στην κοινωνία…

Σε κάθε περίπτωση, είναι ολοφάνερο ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο, ούτε και χρόνος για ανούσιες διαφωνίες για την «οπτική» της ανάπτυξης. Η ευθύνη όλων μας λέγεται «εθνική συνεννόηση για την ανάπτυξη». Μόνον με ουσιαστικό διάλογο μπορούμε να συνθέσουμε απόψεις και τελικά να επιτύχουμε τη συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων με την επιχειρηματική κοινότητα για το νέο «παραγωγικό υπόδειγμα» της χώρας.

Η επιχειρηματική κοινότητα και οι φορείς που την εκπροσωπούν έχουν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις…