Έρευνα για την καταγραφή των στελεχιακών Περιβαλλοντικών – Επιχειρηματικών Προσόντων στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Έρευνα για την καταγραφή των στελεχιακών Περιβαλλοντικών – Επιχειρηματικών Προσόντων στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) στο πλαίσιο του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” διεξάγει έρευνα για την καταγραφή των Περιβαλλοντικών – Επιχειρηματικών Προσόντων (Eco-Entrepreneurial Qualifications), που θα πρέπει να διαθέτουν ή/και να αποκτήσουν τα στελέχη επιχειρήσεων, σε θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

Με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα παραχθεί ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, στο οποίο σας δίνεται η δυνατότητα να έχετε άμεση πρόσβαση.

Σας παρακαλούμε όπως απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο: SMecoMP_qualifications