Επιτελική Μονάδα στο Υπουργείο Βιομηχανίας

Σήμερα, η  Ευρώπη προχωρά με στρατηγικό σχέδιο στην επαναβιομηχάνισή της.

Η Ευρώπη, για άλλη μια φορά, μας δείχνει το δρόμο.

Οι ανταγωνίστριες χώρες με τη δική μας, υλοποιούν πλέον τα δικά τους προγράμματα ενίσχυσης της βιομηχανίας, και με γοργούς ρυθμούς μάλιστα, ενώ εμείς συζητάμε για το αν θα πρέπει η βιομηχανία να τεθεί σε προτεραιότητα για την ανάταξη της οικονομίας.

Κατά τον «Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος» η χώρα μας δεν μπορεί πλέον να αρνείται πεισματικά να προσαρμοσθεί στην Ευρωπαϊκή απόφαση επαναφοράς της μεταποίησης στο προσκήνιο.

Η διαρκής οπισθοδρόμηση των τελευταίων δεκαετιών, πρέπει να πάψει και η χώρα μας να ξεκινήσει συναινετικά το μεγάλο έργο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της πατρίδας μας.

Άλλωστε, όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα έλεγα ότι είναι τουλάχιστον τριάντα, η μικρομεσαία μεταποιητική επιχείρηση με έδρα την περιφέρεια, κυριολεκτικά ξεχάστηκε απ’ όλες τις κυβερνήσεις.

Μια μικρομεσαία μεταποιητική βάση, με έδρα την περιφέρεια:

 • που κυριαρχεί στη χώρα,
 • αποτελεί παράγοντα κοινωνικής συνοχής,
 • και η οποία εξακολουθεί να αντέχει, παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη εικοσαετία, η χώρα βίωσε μια απίστευτη αποβιομηχάνιση.

Για τον ΣΒΕ είναι ανάγκη να προσαρμοσθούμε και να δώσουμε λύσεις.

Βεβαίως, η ανάπτυξη της μεταποιητικής δραστηριότητας και η προσαρμογή της βιομηχανίας σε όσα θα συμβούν από το κύμα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, δεν θα γίνουν πραγματικότητα, όσο η υπέρογκη φορολογία των επιχειρήσεων εξακολουθεί να απειλεί την καθημερινή λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων και τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.

 

Ο ΣΒΕ, για τη μικρομεσαία μεταποιητική επιχείρηση που έχει έδρα την ελληνική περιφέρεια και η οποία ξεχασμένη από τις κυβερνήσεις παλεύει για την επιβίωσή της, προτείνει:

 1. Τη μείωση του συντελεστή φορολογίας για τις επιχειρήσεις στο επίπεδο του 15%.
 2. Την εκλογίκευση των εργοδοτικών εισφορών, για τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία.
 3. Την κατάργηση των πάσης φύσεως τελών και επιβαρύνσεων των μεταποιητικών επιχειρήσεων, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως ανταποδοτικότητα.
 4. Την ενίσχυση της ρευστότητας των υγιών μεταποιητικών επιχειρήσεων, την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και τη διευθέτηση του μεγάλου ζητήματος των «κόκκινων δανείων».
 5. Την άσκηση έμμεσης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής, ειδικά για προϊόντα, κλάδους, περιφέρειες ή/και μεμονωμένες περιοχές της χώρας μας, που θα πρέπει να αναδειχθούν, καθόσον είτε κατέχουν, είτε με συγκεκριμένες αποφάσεις μπορούν να αποκτήσουν, διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 6. Την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων μεταποίησης, μέσω της μείωσης του κόστους ενέργειας για τη μεταποίηση.
 7. Τη διευκόλυνση υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων.
 8. Την έμπρακτη υποστήριξη της παραγωγής καινοτομίας, ειδικά από τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.
 9. Την εντατικοποίηση των προσπαθειών διεθνοποίησης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεών μας, και,
 10. Τον ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς.

Προϋπόθεση για την υλοποίηση όλων των παραπάνω προτάσεων, είναι η ουσιαστική δομική μεταρρύθμιση του Υπουργείου Βιομηχανίας, που πρέπει να αποκτήσει νέο έμψυχο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και τα κατάλληλα τεχνικά μέσα.

Πιστεύουμε και προτείνουμε ότι θα πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί μια «Επιτελική Μονάδα» στο Υπουργείο Βιομηχανίας που θα αναλάβει να προτείνει τις σχετικές μεταρρυθμίσεις. Ουσιαστικά ζητάμε να υπάρξει μια ισχυρή πολιτική δέσμευση για την υποστήριξη της βιομηχανίας!!!