Ελληνικός Χρυσός: Η υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου δίνει αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα

Ελληνικός Χρυσός: Η υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου δίνει αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα

Ο μεταλλευτικός κλάδος αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα σημαντικότερα «εργαλεία» της χώρας στην δημιουργία αξίας υποστηρίζοντας τόσο την εγχώρια βιομηχανία, όσο και την εξωστρέφεια της οικονομίας μέσα από τις εξαγωγές.  Συνολικά, η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην εθνική οικονομία και ανάπτυξη ισοδυναμεί με το 3,1 % του ΑΕΠ, αποφέροντας  6 δις ευρώ ετησίως στα κρατικά ταμεία, 1,7 δις ευρώ νέες επενδύσεις, 108.000 θέσεις απασχόλησης, 1,1 δις. εξαγωγές.

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη δυναμική του ελληνικού μεταλλευτικού κλάδου και τις προοπτικές ανάπτυξης που μπορεί να απελευθερώσει η υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού δυναμικού της χώρας, η Eldorado Gold – που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2012 μέσω της θυγατρικής της Ελληνικός Χρυσός – υλοποιεί μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα ύψους $1,2 δισ. μέχρι σήμερα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των Μεταλλείων Κασσάνδρας και δίνει αποφασιστική ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής.

Η επένδυση έχει δημιουργήσει πολύπλευρα θετικό αποτύπωμα που ενισχύει την απασχόληση, διατηρώντας 1.650 θέσεις εργασίας σήμερα. Μέχρι σήμερα, η δραστηριότητα της εταιρείας έχει ενισχύσει τα κρατικά έσοδα κατά €375 εκατ. και την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής με έργα υποδομής και κοινωνικής στήριξης ύψους άνω των €22 εκατ. Επιπλέον, περισσότερα από €130 εκατ. έχουν διοχετευθεί σε τοπικούς επαγγελματίες και εργολάβους και συνολικά περισσότερα από €890 εκατ. σε ελληνικές επιχειρήσεις για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών.

Η Ελληνικός Χρυσός έχει υποβάλει ένα αναβαθμισμένο και σύγχρονο επενδυτικό σχέδιο για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας που προβλέπει πρόσθετες επενδύσεις περί των $2 δισ., αυξημένα οφέλη για το ελληνικό Δημόσιο, την απασχόληση και την τοπική κοινωνία καθώς και μέγιστη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος.