Εκδήλωση Εικονικών Επιχειρηματικών Συναντήσεων «B2B» στο πλαίσιο του «German-Hellenic Day of Economy and Investments» | 13 Οκτωβρίου 2020

Εκδήλωση Εικονικών Επιχειρηματικών Συναντήσεων «B2B» στο πλαίσιο του «German-Hellenic Day of Economy and Investments» | 13 Οκτωβρίου 2020

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην Εκδήλωση Εικονικών Επιχειρηματικών Συναντήσεων «Β2Β»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σας παρακαλούμε να επικοινωνήστε με την κα Μόνικα Νάζη στο τηλ. 2310 539 682 εσ. 207, ή στο email: nagy@sbe.org.gr