Εύθραυστη η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD

Εύθραυστη η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD

Από τη μελέτη της κατάταξης της χώρας μας στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας (WCY) του IMD, διαπιστώνουμε την αδυναμία της χώρας μας να βελτιώσει την ανταγωνιστική της θέση, κατατασσόμενη 57η μεταξύ των εξήντα (60) χωρών που μελετά το IMD.

Παράλληλα, η διαχρονική μελέτη των επιδόσεων της Ελλάδας, τόσο συνολικά, όσο και στους επιμέρους δείκτες, αποδεικνύει «ασταθή» συμπεριφορά «ανταγωνιστικότητας» με εναλλαγή ανόδου και πτώσης, γεγονός που για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) είναι η απόδειξη ότι η οικονομία μας παραμένει εύθραυστη, και, κυρίως, ευάλωτη στον διεθνή ανταγωνισμό.

Για τις επιχειρήσεις η συγκεκριμένη διαπίστωση επιδρά αρνητικά στην προαπαιτούμενη εμπιστοσύνη για την σταδιακή ανάκαμψη της Ελληνικής αγοράς και δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας για το αύριο.

Γι’ αυτό ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας ζητά να υπάρχει σταθερή κυβερνητική δέσμευση στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, η οποία θα ενισχύσει την αξιοπιστία της Ελλάδας και θα άρει τη δυσπιστία των ξένων επενδυτών και των εταίρων μας για το μέλλον της πατρίδας μας.

Ο επιχειρηματικός κόσμος της Βορείου Ελλάδος, προτείνει, το νέο ΕΣΠΑ, ως το «κατεξοχήν» εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων, να έχει σαφή περιφερειακή διάσταση, για να λειτουργήσει ως πραγματικός αρωγός της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση της εμπειρίας της χώρας μας στη διαχείριση παρόμοιων κονδυλίων τα τελευταία είκοσι χρόνια, θα πρέπει να μας οδηγήσει στη συμπερίληψη γρήγορων και ουσιαστικών διαδικασιών επιλεξιμότητας, υλοποίησης και ελέγχου.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρουσίασης και του σχολιασμού των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD.

 

Η Ελλάδα, για το 2014, κατέγραψε πτωτική πορεία στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας και πλέον βρίσκεται στην 57η θέση μεταξύ 60 χωρών, από την 54η την οποία κατείχε το 2013.

Την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness YearbookWCY) εκδίδει κάθε χρόνο το παγκοσμίου φήμης business school της Λωζάνης (Ελβετία), IMD. (www.imd.ch)

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), (www.sbbe.gr) ως εθνικός εκπρόσωπος του IMD στην Ελλάδα, δημοσιοποιεί σήμερα τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook – WCY) του International Institute for Management Development (IMD), για το έτος 2014. Για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από τη συνεργασία του ΣΒΒΕ με το IMD, η υπεύθυνη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ συνεργάσθηκε και φέτος επιτυχώς, για δέκατη τρίτη (13η) συνεχόμενη χρονιά, με το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), (www.iobe.gr) το οποίο παρείχε τα μακροοικονομικά δεδομένα που αφορούσαν την ελληνική οικονομία το 2013.

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την

Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα και οι προτάσεις του ΣΒΒΕ

Α] Η θέση της Ελλάδας στη συνολική κατάταξη μεταξύ των 60 χωρών

Σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους 2013, η Ελλάδα κατέλαβε την 57η θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 60 χωρών που μελετώνται από το διεθνές ινστιτούτο, σημειώνοντας ΠΤΩΣΗ κατά τρεις (3) θέσεις σε σχέση με την περυσινή της κατάταξη.

Η πτώση της Ελλάδας ήταν αναμενόμενη, εξ’ αιτίας:

 • κυρίως της πτωτικής πορείας που κατέγραψαν και αυτή τη χρονιά τα βασικά μακροοικονομικά της μεγέθη,
 • από τη στασιμότητα στο πεδίο της υλοποίησης επενδύσεων και της προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων, και,
 • από το πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας το οποίο καταγράφεται στη χώρα.

Υπογραμμίζουμε ότι η Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας (WCY) του IMD, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο «εργαλείο» διεθνών επενδυτών στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων σε χώρες και περιφέρειες, για την εξαγωγή της απόφασής τους που αφορά στην επιλογή τοποθεσίας χωροθέτησης των διεθνών τους δραστηριοτήτων.

 

Β] Η θέση της Ελλάδας στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του IMD, η συνολική κατάταξη μιας χώρας, μεταξύ των 60 χωρών που συμμετέχουν στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας, είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης των επιδόσεων που αυτή επιτυγχάνει στις τέσσερις επιμέρους κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα: στην «Οικονομική Αποδοτικότητα», στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα», και, στις «Υποδομές».

Συγκεκριμένα, στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών η κατάταξη της Ελλάδας το 2014 σε σχέση με το 2013 είναι η ακόλουθη:

 1. Στην κατηγορία δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση (60η) για το 2014, από την 59η (προ-τελευταία) στην οποία βρισκόταν το 2013,
 2. Στην κατηγορία δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η πτώση που καταγράφεται είναι κατά μια θέση, και πλέον η χώρα μας βρίσκεται στην 57η θέση από την 56η που κατείχε το 2013,
 3. Στην κατηγορία δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση από τις τέσσερις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, η πτώση είναι κατά επτά (7) ολόκληρες θέσεις, και πλέον η Ελλάδα κατατάσσεται στην 54η θέση από την 47η που κατείχε το 2013, και, τέλος,
 4. Στην κατηγορία των «Υποδομών» καταγράφεται η δεύτερη μεγαλύτερη πτώση κατά τέσσερις θέσεις: συγκεκριμένα από την 35η θέση του 2013, η χώρα μας για το 2014 κατατάσσεται στην 39η θέση.

Η πτώση στην κατηγορία της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» οφείλεται στη μεγάλη πτώση των επιμέρους δεικτών που συνιστούν τη συγκεκριμένη κατηγορία, όπως: α) η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, β) η ανάγκη για περαιτέρω οικονομικές μεταρρυθμίσεις, γ) η στάση της κοινωνίας μας απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, κλπ, ζητήματα δηλαδή που επηρεάζουν αρνητικά την εξωστρέφεια και το άνοιγμα νέων αγορών για τις ελληνικές επιχειρήσεις και προφανώς συνιστούν εμπόδια στην εγχώρια επιχειρηματικότητα στην προσπάθειά της για επιβίωση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Γ] Οι πέντε (5) κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Ελλάδας

Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) η πτώση της Ελλάδας κατά τρεις (3) θέσεις στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD για το 2014 συνιστά σαφέστατο μήνυμα προς την κυβέρνηση για εντατικοποίηση των προσπαθειών που κάνει για την ανάταξη της οικονομίας της χώρας και για το σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων.

Άρα, για τον ΣΒΒΕ:

 • η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με στόχο την προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων,
 • η προσαρμογή των πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τα όσα διαδραματίζονται στο διεθνές περιβάλλον,
 • η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας με μείωση των δίδυμων ελλειμμάτων,

με βεβαιότητα θα αντιστρέψουν την άσχημη εικόνα για τη χώρα μας στο εξωτερικό, θα βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα και θα αυξήσουν κατακόρυφα την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της Ελλάδας κατ’ αρχήν στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολούθως σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με βάση τις επιδόσεις της χώρας μας στους 338 δείκτες (ποσοτικούς και ποιοτικούς) που αξιολογούνται από το IMD στο πλαίσιο της εξαγωγής των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (WCY), το διεθνούς φήμης ινστιτούτο θεωρεί ότι οι πέντε (5) κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, κατά το 2014, είναι:

 1. η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, για την ουσιαστική ενίσχυση της διεθνούς τους ανταγωνιστικότητας,
 2. η προσέλκυση και υλοποίηση ξένων και εγχώριων επενδύσεων,
 3. η απλοποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά την επιχειρηματικότητα, για τη μείωση του υπέρογκου διοικητικού κόστους που επιβαρύνει αναίτια τις επιχειρήσεις,
 4. η ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση του εγχώριου παραγωγικού συστήματος, με άξονα τη μεταποιητική δραστηριότητα και την υλοποίηση δράσεων καινοτομίας, και,
 5. ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Το διεθνές τοπίο ανταγωνιστικότητας κατά το 2014

Δ] Οι χώρες που πρωταγωνιστούν παγκοσμίως

Για το 2014, οι τρεις πιο ανταγωνιστικές χώρες παγκοσμίως είναι κατά σειρά κατάταξης: οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) (στη 1η θέση), η Ελβετία (στην 2η θέση) και η Σιγκαπούρη (στην 3η θέση).

Οι ΗΠΑ παραμένουν στην 1η θέση της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά την καθήλωσή τους για τρία (3) χρόνια στην 2η θέση, παγιώνοντας εκ νέου την παγκόσμια κυριαρχία τους με όρους ανταγωνιστικότητας, εξ΄ αιτίας της μοναδικής οικονομικής τους δύναμης, του δυναμισμού των επιχειρήσεών τους και της ικανότητάς τους να καινοτομούν.

 

Ε] Οι πλέον ανταγωνιστικές οικονομίες της Ευρώπης

Οι πλέον ανταγωνιστικές οικονομίες στην Ευρώπη για το 2014, και οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των πλέον ανταγωνιστικών χωρών παγκοσμίως, είναι κατά σειρά: η Ελβετία (στην 2η θέση), η Σουηδία (στην 5η θέση), η Γερμανία (στην 6η θέση), η Δανία (στην 9η θέση) και η Νορβηγία (στη 10η θέση), οι οποίες, και αυτό επιβεβαιώνεται για ακόμη μια χρονιά, έχουν ως βασικά ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα τις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Οι χώρες από την Ευρώπη που συμπεριλαμβάνονται στις πρώτες τριάντα (30) ανταγωνιστικότερες οικονομίες παγκοσμίως, είναι: το Λουξεμβούργο (11ο), η Ολλανδία (14η), η Ιρλανδία (15η), το Ηνωμένο Βασίλειο (16ο), η Φινλανδία (18η), η Αυστρία (22η), η Γαλλία (27η), το Βέλγιο (28ο) και η Εσθονία. (30η)

Αντίθετα, στη μέση και χαμηλή κατάταξη, δηλαδή από την 30η έως την 60η θέση, βρίσκονται κατά σειρά: η Τσεχία (33η), η Λιθουανία (34η), η Λετονία (35η), η Πολωνία (36η), η Ισπανία (39η), η Πορτογαλία (43η), η Σλοβακία (45η), η Ιταλία (46η), η Ρουμανία (47η), η Ουγγαρία (48η), η Σλοβενία (55η), η Βουλγαρία (56η), η Ελλάδα (57η) και η Κροατία (59η).

 

ΣΤ] Η κατάταξη σημαντικών οικονομιών παγκοσμίως

Με βάση τα αποτελέσματα της εφετινής Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (WCY) εξάγεται ως συμπέρασμα ότι σημαντικές οικονομίες εξακολουθούν να παραμένουν αρνητικά επηρεασμένες από την οικονομική κρίση, και για το λόγο αυτό εξακολουθούν να καταλαμβάνουν θέσεις μέσης και χαμηλής ανταγωνιστικότητας. Ειδικότερα:

 • Η Κίνα, βρίσκεται στην 23η θέση, έχοντας σημειώσει πτώση κατά δυο (2) θέσεις το 2014 σε σύγκριση με το 2013,
 • Η Ινδία βρίσκεται στην 44η θέση, σημειώνοντας πτώση κατά τέσσερις θέσεις, συνεχίζοντας την πτώση του 2013 σε σχέση με το 2012 κατά πέντε (5) θέσεις, ενώ,
 • Η Βραζιλία, βρίσκεται στην 54η θέση, έχοντας απωλέσει τρεις (3) θέσεις το 2014 σε σχέση με το 2013, συνεχίζοντας και αυτή την πτωτική της πορεία και την απώλεια πέντε (5) θέσεων το 2013 σε σχέση με το 2012.

Κατά το IMD η πτώση των συγκεκριμένων χωρών οφείλεται στην επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και των επενδύσεων στις συγκεκριμένες χώρες, ενώ οι υποδομές εξακολουθούν να παραμένουν ανεπαρκείς. Για μεν την Κίνα η πτωτική της πορεία οφείλεται στο επιχειρηματικό της περιβάλλον, ενώ για την Ινδία και τη Βραζιλία, το πρόβλημα εντοπίζεται στις ανεπαρκείς αγορές εργασίας και στο αναποτελεσματικό management των επιχειρήσεων.

 

Ζ] Οι πρωτοπόροι και οι ουραγοί της Παγκόσμιας κατάταξης

Οι δέκα (10) χώρες που πρωτοπορούν το 2014 παγκοσμίως, είναι:

Κατάταξη 2014

Κατάταξη 2013

Χώρα

1

1

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

2

2

Ελβετία

3

5

Σιγκαπούρη

4

3

Χονγκ Κονγκ

5

4

Σουηδία

6

9

Γερμανία

7

7

Καναδάς

8

8

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

9

12

Δανία

10

6

Νορβηγία

Αντίθετα οι δέκα (10) χώρες – ουραγοί στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας για το 2014, είναι:

Κατάταξη 2014

Κατάταξη 2013

Χώρα

51

48

Κολομβία

52

53

Νότιος Αφρική

53

56

Ιορδανία

54

51

Βραζιλία

55

52

Σλοβενία

56

57

Βουλγαρία

57

54

Ελλάδα

58

59

Αργεντινή

59

58

Κροατία

60

60

Βενεζουέλα

Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2014