Δράσεις προ-θερμοκοιτίδας για την Υποστήριξη, Ανάπτυξη και Προώθηση Επιχειρηματικών Ιδεών σε θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (SMecoMP Pre-Incubator)

Δράσεις προ-θερμοκοιτίδας για την Υποστήριξη, Ανάπτυξη και Προώθηση Επιχειρηματικών Ιδεών σε θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (SMecoMP Pre-Incubator)

Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας σε θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ΕΔΩ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένου Εντύπου: Πέμπτη 05/11/2020

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΝΤΟΡΩΝ

06/11 – 07/11/2020 | Αίθουσα συνεδρίων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1ος όροφος

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs’ Competitiveness” (SMecoMP), καλούν ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, χωρίς κόστος, στις εργασίες της Προ-Θερμοκοιτίδας (SMecoMP Pre-Incubator) με στόχο την Ανάπτυξη και την Προώθηση Επιχειρηματικών Ιδεών που αφορούν Καινοτόμα Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες σε θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας.

Οι συμμετέχοντες στην προ-Θερμοκοιτίδα θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν μία καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα και να λάβουν δωρεάν υποστήριξη, συμβουλές και καθοδήγηση από ειδικευμένους Μέντορες, επιχειρηματίες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και συμβούλους της θερμοκοιτίδας Ok!Thess. Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η υλοποίηση της αρχικής ιδέας, και η διάθεση του υπό ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος ή/και της υπηρεσίας στην αγορά, όπου αυτό είναι εφικτό.

Οι εργασίες της Προ-Θερμοκοιτίδας θα ξεκινήσουν με δύο τρίωρα εκπαίδευσης (σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα), με αντικείμενο την εισαγωγή των συμμετεχόντων στη μεθοδολογία Lean Startup για experiment-driven business model discovery. Οι δύο αυτές συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης στην αίθουσα συνεδρίων, στον πρώτο όροφο του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας για περιορισμένο αριθμό ατόμων προκειμένου να διασφαλιστούν τα μέτρα που αφορούν τον COVID 19. Κατά την διάρκεια των διαλέξεων θα προσφέρεται καφές και αναψυκτικά στον χώρο των συνεδριών.

α/α Αντικείμενο Συνεδριών Χρόνος Ημερομηνία
1. Εγγραφές

 

From a green ideal to a sustainable business I

 

From a green idea to a sustainable business II

16:30-17:00

 

17:00-18:30

 

18:30-20:00

Παρασκευή

06/11/2020

2. Εισαγωγή στη μεθοδολογία Lean Startup για experiment-driven business model discovery. Ι

 

Εισαγωγή στη μεθοδολογία Lean Startup για experiment-driven business model discovery. ΙΙ

 11:00-12:30

 

 

12:30-14:00

Σάββατο

07/11/2020

 

* Μεταξύ των παρουσιάσεων των ενοτήτων κάθε μέρα θα υπάρχει εικοσάλεπτο διάλλειμα, το οποίο θα επιτρέψει και την ασφαλή μετάβαση μεταξύ εισηγητών. Κατά την διάρκεια των διαλλειμάτων θα προσφέρονται καφές και αναψυκτικά.
Στην συνέχεια, οι επιχειρηματικές ιδέες (άτομα ή μικρές ομάδες) θα λάβουν δωρεάν υποστήριξη, συμβουλές και καθοδήγηση από ειδικευμένους Μέντορες / Καθοδηγητές, με σκοπό να τους διευκολύνουν στην πραγματική επιχειρηματική υλοποίηση της αρχικής ιδέας, προκειμένου το προϊόν ή/και η υπηρεσία να μπορέσει να διατεθεί στην εγχώρια ή/και στην αγορά του εξωτερικού. Το πρόγραμμα των δίωρων συνεδριών θα καθοριστεί σε συνεννόηση των εκπαιδευομένων με τον αντίστοιχο μέντορα. Όλες οι συνεδρίες θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του Νοεμβρίου 2020.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων και των μεντόρων, θα δοθούν περαιτέρω κατευθύνσεις σε θέματα που περιλαμβάνουν:
• τα καινοτομικά στοιχεία της ιδέας, προϊόντος, υπηρεσίας
• τις πιθανές αγορές στόχους και τον υφιστάμενο – μελλοντικό ανταγωνισμό,
• την εύρεση κατάλληλων συνεργατών, για την περαιτέρω ανάπτυξη – βελτίωση της ιδέας, του προϊόντος, της υπηρεσίας
• τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους, με τις πιθανές πηγές χρηματοδότησής τους,
• τη βέλτιστη νομική μορφή, που μπορεί να στεγάσει – υλοποιήσει την επιχειρηματική ιδέα, (spinoff επιχείρηση).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (τηλ. 2310 539682 ext.206, email: tzitzinou@sbe.org.gr)

Λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GeneralDataProtectionRegulation (EU) 2016/679) και Πνευματικών Δικαιωμάτων σας διαβεβαιώνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που θα διατεθούν στους συνεργάτες της Προ-Θερμοκοιτίδας, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον για τους στόχους του έργου SMEcoMP και την υλοποίηση των εργασιών της Προ-Θερμοκοιτίδας και δεν θα χρησιμοποιηθούν ή θα δημοσιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο και σκοπό (για παράδειγμα σκοπούς διαφημιστικούς ή εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών). Σημειώνεται ωστόσο ότι, εάν τυχόν επιθυμείτε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μπορείτε να δηλώσετε εγγράφως τη βούλησή σας για την απόσυρσή σας από τη δομή και τις δράσεις υποστήριξης από την Προ-Θερμοκοιτίδα.