ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΒΕ με επίσημη καλεσμένη την κα Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρο του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην Επίτροπο ΕΕ & πρώην Υπουργό

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΒΕ με επίσημη καλεσμένη την κα Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρο του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην Επίτροπο ΕΕ & πρώην Υπουργό

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΒΕ, στις 7 Μαρτίου τη σκυτάλη παρέλαβε η κα κα Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην Επίτροπος ΕΕ & πρώην Υπουργός.

 

Η γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος και η εισαγωγή της καινοτομίας, η σημασία της ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών και η ανάγκη για επένδυση στα επαγγέλματα του μέλλοντος αποτέλεσαν τις θεματικές της συζήτησης.