Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Η εφαρμογή της τηλεργασίας στις επιχειρήσεις – Εμπειρίες και καλές πρακτικές

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Η εφαρμογή της τηλεργασίας στις επιχειρήσεις – Εμπειρίες και καλές πρακτικές