Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε.

Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε.

Η Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999, με βάση το πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Δικτύων ΜΜΕ» του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ίδρυση clusters – συστάδων επιχειρήσεων.

Ο κλάδος της κονσερβοποίησης φρούτων, πρωτοπόρος και εξωστρεφής, αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία δημιουργώντας ένα οριζόντιο δίκτυο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το νόμο, ενεργεί προς τα συμφέροντα του συνόλου.

Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε το εργαστήριο χημικών αναλύσεων ANALYSIS Lab της Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε. με σκοπό την παροχή ερευνητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και την κάλυψη των αναγκών της αγοράς στον ευαίσθητο τομέα των δοκιμών και του ποιοτικού ελέγχου.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις τροφίμων, νερού καθώς και στο σύνολο των γεωργικών επιχειρήσεων με στόχο την εξυπηρέτηση της εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας.

Το αναλυτικό εργαστήριο χημικών δοκιμών ANALYSIS Lab της Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε. με βασικό κριτήριο την ποιότητα στηριζόμενο στον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και στην εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη, παρέχει όλες τις χημικές υπηρεσίες με βάση το Πρότυπο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO / IEC 17025 (ΕΣΥΔ αρ. πιστοποιητικού 299-4), με απόλυτη εμπιστευτικότητα, υπευθυνότητα, σεβασμό και αξιοπιστία.

Στελεχωμένο με έμπειρους χημικούς με διδακτορικές και μεταπτυχιακές σπουδές, το εργαστήριο ANALYSIS Lab της Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε. στεγάζεται σε ιδιόκτητους χώρους 400 τ.μ. στον Κοπανό Νάουσας.

 

Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε.

Τ.Θ. 5
Κοπανός Νάουσας, Ημαθία

T.K. 590 35
Τηλ: 2332042777 Φαξ: 2332043006
E-mail: qualab@delcof.gr