ΑΝΑΞ Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις ΑΕ

ΑΝΑΞ Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις ΑΕ

Η ΑΝΑΞ Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις ΑΕ, δραστηριοποιείται στην Ελληνική Αγορά από το 1990.

Η ΑΝΑΞ λειτουργεί και ενεργεί ως ανεξάρτητος Ασφαλιστικός Σύμβουλος και συνεργάζεται με τις ισχυρότερες εταιρίες της Ελληνικής & παγκόσμιας Ασφαλιστικής Αγοράς.

Διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο συνεργαζόμενων Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών – Κατασκευαστικών – Εμπορικών – Μεταποιητικών & Τουριστικών επιχειρήσεων , καλύπτοντας όλο το φάσμα των ασφαλιστικών αναγκών, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η έδρα της ΑΝΑΞ ΑΕ είναι στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με υποκαταστήματα σε Αθήνα και Κομοτηνή και γραφεία συνεργασίας – υποστήριξης σε Ιωάννινα και Ηράκλειο.

Συναθροιστικά με τις κάτωθι συγγενείς επιχειρήσεις, συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρίες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, διατηρώντας σταθερή αναπτυξιακή πορεία, από το 1990 :

– ANAX INSURANCE NETWORK (Δίκτυο Διαμεσολάβησης), και,

– ΑΝΑΞ ΑΕΕΔ (Μεσίτες Ασφαλίσεων & Επενδυτικοί Σύμβουλοι)

Στους άμεσους στόχους της ΑΝΑΞ εντάσσονται :

  • Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με πρόσθετα, εξειδικευμένα στελέχη
  • Η ανάπτυξη νέων, καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων με έμφαση στην τεχνολογία
  • Η ενίσχυση του δικτύου συνεργατών και η διεύρυνση των υποκαταστημάτων
  • Η συνεργασία με Διεθνή Δίκτυα Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης