1o Thessaloniki Summit: Ένας νέος θεσμός διαλόγου υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη

Με στόχο να καθιερωθεί ως ένας νέος θεσμός διαλόγου υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας, και με σύνθημα την επιτάχυνση της προόδου της ελληνικής οικονομίας διοργανώθηκε πρόσφατα η 1η Σύνοδος Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2016), την οποία διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σε συνεργασία με τη «Συμεών Τσομώκος ΑΕ».

Στόχος μας ήταν η σύνθεση των απόψεων που θα καταγραφούν στο πλαίσιο του 1ου Thessaloniki Summit, για να επιτευχθεί η επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, η ενίσχυση της αγοράς εργασίας, καθώς και η δημιουργία συνεργιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κυβερνήσεις, Κεντρικές Τράπεζες και επιχειρηματικούς φορείς.

Όλα τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια της κρίσης, η ιδιωτική επιχείρηση έδωσε το ‘’παρών’’ στην ανάπτυξη, ανταποκρινόμενη στις προσκλήσεις της οικονομικής κρίσης. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα ο αγώνας που δώσαμε και δίνουμε είναι τιτάνιος. Πλέον, το πρόβλημα επιβίωσης και εξασφάλισης της συνέχειας των επιχειρήσεων, και κατά συνέπεια της οικονομικής ανάπτυξης, είναι πολυσύνθετο.  Αυτός ο σύνθετος χαρακτήρας, μαζί με την αδήριτη ανάγκη καταγραφής ρεαλιστικών προτάσεων για την ανάκαμψη της οικονομίας οδήγησαν στην υλοποίηση της νέας αυτής πρωτοβουλίας, της 1ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης.

Για τον λόγο αυτό, περισσότεροι από 50 διακεκριμένοι ομιλητές προερχόμενοι από τον χώρο της διαμόρφωσης αναπτυξιακών πολιτικών, εξωστρεφείς επιχειρηματίες, υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έλληνες και ξένοι πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και σύμβουλοι επιχειρήσεων, συζήτησαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του 1ου Thessaloniki Summit στη Θεσσαλονίκη, για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεχωρίζουμε τις προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Θεσσαλονίκη, του Επικεφαλής Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Μαργαρίτη Σχοινά.

Ο κ. Σχοινάς, από το βήμα του 1ου Thessaloniki Summit πρότεινε:

  • τη δημιουργία μιας Magna Carta για την Ευρωπαϊκή Θεσσαλονίκη που θα δεσμεύει σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των Πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων, των ΜΚΟ και των ερευνητικών κέντρων για κοινές αναπτυξιακές προτεραιότητες και θα προσδιορίζει το στίγμα της πόλης στην περιοχή αλλά και στην ΕΕ, και,
  • μια πόλη που θα είναι ταυτόχρονα η “Πρωτεύουσα της Εξωστρέφειας” αλλά και η “Fun capital of Europe”. Μια πόλη που θα δικαιώνει το όραμα του Παπαναστασίου, του Βενιζέλου και του Καραμανλή, που την ήθελαν γέφυρα προς τους πολιτισμούς της Δυτικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολής.

Από το βήμα του συνεδρίου καταδείχθηκε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται απλά σε διαδικασία ανάταξης της οικονομίας της, αλλά με τη συνδρομή της ΕΕ βρίσκεται σε μια δύσκολη πορεία οικοδόμησης ενός σύγχρονου κράτους. Η πορεία αυτή είναι φυσικό να δημιουργεί εντάσεις, να συναντά αντιδράσεις και συχνά να υποτιμάται, αλλά είναι σίγουρο ότι  ήδη παράγει – όχι πάντα ορατά, αλλά σίγουρα υπαρκτά αποτελέσματα, ανατρέπει παθογένειες του παρελθόντος (πελατειακό κράτος, αχαλίνωτα ελλείμματα σε βάρος των νεότερων γενεών) και κτίζει νέες δομές που εισάγουν διαφάνεια και αποτελεσματικότητα

Γι΄ αυτό λοιπόν, κι αυτό επίσης απετέλεσε κοινό τόπο των ομιλητών, απ΄ εδώ κι εμπρός προέχει η συνεπής ολοκλήρωση του προγράμματος μέχρι το 2018, η δημιουργία κλίματος επενδυτικής και επιχειρηματικής ασφάλειας και προβλεψιμότητας, η ειλικρινής πολιτική αντιστήριξη του συνολικού εγχειρήματος, αλλά και η ιδιοκτησία της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας από τη κοινωνία των πολλών σε βάρος των προνομίων των λίγων. Οι μεγάλες θυσίες των Ελλήνων τα τελευταία επτά χρόνια δεν πρέπει να πάνε χαμένες.