10 μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) έχει υποστηρίξει εδώ και έναν χρόνο, ότι επιτέλους – απαιτείται να υπάρξει ισχυρή πολιτική δέσμευση για τη βιομηχανία στη χώρα μας, που, ουσιαστικά θα επανατοποθετήσει τη μεταποιητική δραστηριότητα στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η πρόταση αυτή του Συνδέσμου μας σε συνδυασμό με την ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένων μέτρων βιομηχανικής πολιτικής, αποτελούν τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την έξοδο της παραγωγικής δραστηριότητας από την κρίση και την επανεκκίνησή της.

Για τον ΣΒΕ, η παρούσα χρονική συγκυρία είναι ευνοϊκή για τη μεταποίηση, αφού καθόλη την προεκλογική περίοδο, σημαντικό μέρος της αντιπαράθεσης των κομμάτων αναλώθηκε στα μέτρα βελτίωσης της οικονομίας και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Για το λόγο αυτό αναλάβαμε την πρωτοβουλία και αποστείλαμε επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων πριν τις εκλογές με τις 10 σημαντικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν από τη νέα κυβέρνηση άμεσα για την έμπρακτη ενίσχυση της βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, επισημάναμε στους πολιτικούς αρχηγούς ότι στο πλαίσιο της αξιοποίησης των προοπτικών που διανοίγονται για την ελληνική οικονομία μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, θα πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις, το ταχύτερο μάλιστα δυνατόν από τη νέα κυβέρνηση, που θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και, εν τέλει, την ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προτεραιότητα ζητήσαμε να δοθεί στον εξορθολογισμό του ισχύοντος φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος, τα οποία, εξ’ αιτίας του ύψους των, μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας.

Για να ενισχυθεί στην πράξη η ανταγωνιστικότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας, και ειδικά όσων είναι εγκατεστημένες στην περιφέρεια, ο ΣΒΕ προτείνει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για να επιλυθούν το ταχύτερο δυνατόν χρονίζοντα προβλήματα της εγχώριας βιομηχανίας.

Δέκα από αυτά, τα οποία πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση, είναι:

  1. Μείωση μη μισθολογικού κόστους, και εξορθολογισμός στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων.
  2. Ριζική αναμόρφωση του επενδυτικού νόμου και εφαρμογή του μέσω μη κερδοσκοπικών φορέων επενδύσεων, με έμφαση στη στήριξη λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών.
  3. Αποσβέσεις για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας σε 2 έτη, και περαιτέρω αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων στο 200%, με στόχο την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων.
  4. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη μέση και υψηλή τάση για βιομηχανική χρήση στο 50% της σημερινής τιμής, σε βάθος διετίας.
  5. Κατάργηση τελών, χαρτοσήμων και επιβαρύνσεων σε βάθος πενταετίας. (εισφορά του ποσοστού 0,6 της ΑΝΕ 128 στα δάνεια, χαρτοσήμανση με 3,6% των ταμειακών διευκολύνσεων που παρέχουν οι μέτοχοι στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, κλπ..
  6. Τροποποίηση του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου.
  7. Τροποποίηση των διατάξεων για τη δήλωση της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης. Εξορθολογισμός της χρήσης του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
  8. Επέκταση του χρόνου μεταφοράς ζημιών των επιχειρήσεων από 5 σε 15 έτη, και, απλοποίηση της διαδικασίας διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων.
  9. Αναγραφή καθαρών τιμών στα τιμολόγια, για την εξυγίανση των σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου.
  10. Νομοθετικός προσδιορισμός του ανωτέρου ορίου πληρωμής τιμολογίων, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 60 μέρες.