Αγροδιατροφή και Επιχειρήσεις – Ευκαιρίες συνεργασίας με την ερευνητική κοινότητα

Αγροδιατροφή και Επιχειρήσεις – Ευκαιρίες συνεργασίας με την ερευνητική κοινότητα

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος
το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ – ΑΠΘ
και το Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής ΚΕΑΓΡΟ – ΑΠΘ

σας προσκαλούν στην εκδήλωση

 

Αγροδιατροφή και Επιχειρήσεις
Ευκαιρίες συνεργασίας με την ερευνητική κοινότητα

 

Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, ώρα 16:00-18:30
στο Κτίριο του ΣΒΕ (26ης Οκτωβρίου 21, Παλαιά Σφαγεία)

 

Πρόγραμμα

16:00 ‘Εναρξη / Χαιρετισμοί

16:10 – 16:20 Έρευνα και καινοτομία στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Ο. Μενκίσογλου-Σπυρούδη, Ομότιμη καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, Πρόεδρος ΚΕΑΓΡΟ «Ερευνητικές Υποδομές στον Αγροδιατροφικό Τομέα: Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής ΑΠΘ – Τεχνογνωσία, Επιστημονική Υποστήριξη και Διασύνδεση με τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία» – Παρουσίαση

16:20 – 17:10 Έρευνα και καινοτομία στους τομείς των τροφίμων και της μεταποίησης
Συντονιστής: Μ. Τσιμίδου, Ομότιμη καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας
Συμμετέχοντες:

Κ. Κουτσουμανής, Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας «Εργαλεία λήψης αποφάσεων στη βιομηχανία τροφίμων» – Παρουσίαση

Α. Παρασκευοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας «Συστατικά με λειτουργική δράση: Διαμόρφωση της δομής και της ευχυμίας νέων προϊόντων τροφίμων» – Παρουσίαση

Ι. Μουρτζίνος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας «Ανάπτυξη τροφίμων καθαρής ετικέτας» – Παρουσίαση

Ν. Νενάδης, Επ. καθηγητής, Τμήμα Χημείας «Ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία τροφίμων με την υποστήριξη ισχυρισμών υγείας/διατροφής: Η περίπτωση του παρθένου ελαιόλαδου» – Παρουσίαση

Ερωτήσεις – Συζήτηση

17:10 – 17:50 Έρευνα και καινοτομία στον τομέα της ζωϊκής παραγωγής
Συντονιστής: Θ. Κωτσόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας
Συμμετέχοντες:

Π. Φορτομάρης, Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής και Β. Τσιούρης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής «Ερευνητικές δράσεις και αποτελέσματα διασύνδεσης συστημάτων εκτροφής με αλυσίδες αξίας προϊόντων ζωικής προέλευσης» – Παρουσίαση

Η. Γιάννενας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής «Καινοτόμες Ζωοτροφές για καινοτόμα προϊόντα ζωικής προέλευσης» – Παρουσίαση

Ερωτήσεις – Συζήτηση

17:50 – 18:30 Πρωτοβουλίες υποστήριξης Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα: Καινοτόμα εργαλεία στις υπηρεσίες της αγρο-διατροφικής αλυσίδας

Συντονιστές: Σ. Κουνδουράς, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας και Ε. Τόκα, Υπεύθυνη Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΑΠΘ
Συμμετέχοντες:

Ν. Καλογιούρη, Επ. καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας «Σύγχρονες αναλυτικές μέθοδοι σε συνδυασμό με προηγμένα χημειομετρικά εργαλεία για τη διερεύνηση του αποτυπώματος και τη διασφάλιση της αυθεντικότητας των τροφίμων» – Παρουσίαση

Κ. Καρυώτης & Α. Ζαλίδης, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Τμήμα Γεωπονίας «Καινοτόμα εργαλεία ανάλυσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών σε διάφορα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας» – Παρουσίαση

Π. Xαντζή, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΑΠΘ «Δημιουργία ετικέτας (brand naming) προϊόντων μειωμένου ανθρακικού αποτυπώματος. (Ο ρόλος του πλαισίου Παρακολούθησης, Αναφοράς και Επαλήθευσης (MRV) στη δέσμευση του άνθρακα – έργο CARBONICA – HORIZON 2020)» – Παρουσίαση

Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

.